Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Informativ affektivitet: Om cigaretpakkers billedadvarsler

Hans Dam Christensen (f. 1965), forskningschef ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, Danmark. Han har publiceret en lang række artikler om visuelle medier, visuel kulturteori, kunsthistoriens historiografi samt ny museologi. Seneste større publikationer er «Billedstrid» (temanummer, tidsskriftet Periskop, 2012, red. sammen med Hanne Kolind Poulsen og Markus Bogisch), Nye vidensmedier. Kultur, læring, kommunikation (2011, red. sammen med Hans Jørn Nielsen og Helene Høyrup) samt Visuel kultur. Viden, liv og politik (2009, red. sammen med Helene Illeris).

Advarsler mod tobaksrygning kan i dag komme til syne mange steder. De kan blandt andet dukke op som TV-spots, i biografreklamer og på billboards, og de kan dukke op på cigaretpakker. I denne artikel sættes sidstnævnte i fokus. Gennem de senere år er sådanne advarsler blevet mere og mere udbredte som billige sundhedsinvesteringer med stor forebyggende effekt, og de bevæger sig desuden fra at have været skriftlige til nu at blive præget af billeder. På den ene side bliver cigaretpakken til en visuel slagmark mellem sundhedsfremmende myndigheder og tobaksproducenter, og på den anden side kan advarslerne i en teoretisk optik anvendes til at spørge til forholdet mellem skrift og billede såvel som information og affekt. Mange undersøgelser peger nemlig på, at jo mere »skrækaffekt«, billederne udtrykker, des mere effekt har de, og ofte oplever modtagerne tillige at få mere information om rygningens mulige konsekvenser. Først indkredses begreberne »affekt« og »information«, og herefter diskuteres rygning i en nyere sundhedshistorisk sammenhæng, hvor »skræk« har vist sig som et effektivt adfærdsfremmende middel. Derefter følger en længere præsentation af cigaretpakkernes billeder, der ender med at sætte fokus på relationen mellem billede og skrift med efterfølgende teoretiske betragtninger. Med afsæt i mere indgående analyser belyser disse i en henholdsvis semiotisk, pragmatisk og retorisk optik billed/skrift-relationen samt, til dels, forholdet mellem advarslernes affektivitet og informativitet.

Warnings against smoking turn up everywhere. For example, they are present on billboards, on television, in cinema and on cigarette packages. This article deals with the latter. Functioning as a form of cheap and very effective public health investment, these warnings have increased in number in recent years. At the same time, the visual aspects of the warnings have become more prominent than the textual aspects. On the one hand, this displacement turns the packages into a visual battlefield between public health authorities and tobacco producers; on the other hand, it can stimulate theoretical questions on the relation between text and image as well as information and affectivity in matters of mediating knowledge. Evaluations and analyses demonstrate that the stronger emotional and fear-arousing pictures are the most effective – and, in addition, smokers often report receiving additional information about the risks of smoking. First, the article encircles notions of «affect» and «information»; next, «fear» is debated as a means of regulating people’s behavior; third, warning pictures on cigarette packages are introduced in order to focus on the relation between word and image. Against this backdrop, the last part of the article sheds light on the relation between affectivity and information as well as image and word from the perspectives of semiotics, pragmatism and rhetoric in order to expand the notion that information and know­ledge are in themselves affective and that affectivity can also contribute to knowledge communication.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon