Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Den skrøbelige sandhed – om forholdet mellem fakta og fiktion i netbaserede dokumentarfilm

Artiklen retter fokus mod de seneste års udvikling af den aktivistiske dokumentarfilm. Med analytiske punktnedslag hos instruktørerne Michael Moore, Morgan Spurlock, Dylan Avery, Robert Greenwald og Mauro Andrizzi undersøges de forbindelser der eksisterer mellem udtrykket i de populære spille- filmsdokumentarer og genrens udvikling på nettet. Distributionen på Internettet og udbredelsen af de digitale videoportaler har været medvirkende til en omfattende forandring af kulturen omkring filmen. Alle tænkelige optagelser udveksles nu mellem brugerne i form af fragmenterede klip og amatøristiske dokumentationer. Denne udvikling kan også spores til den aktivistiske dokumentar, hvor filmene på samme tid fungerer som politiske argumenter og kritiske collager af mediernes overvældende informationsstrøm.

Hensigten er, at fremvise hvordan denne type produktioner indgår i en subjektivistisk orienteret diskurs, der synes at dominere inden for store dele af den nuværende film- og tv-kulturs faktuelle område. Diskursen kommer til udtryk som participatoriske træk i massemediernes ellers statiske forhold mellem afsender og modtager. Den er ligeledes til stede i de fiktionsprægede elementer som integreres i dokumentarfilmen og dermed forandrer genren.

The Fragile Truth: On the Relationship between Fact and Fiction in Netbased Documentary Film

The subject of the article is the recent development of the activist documentary. Analytical examples from the works of directors Michael Moore, Morgan Spurlock, Dylan Avery, Robert Greenwald and Mauro Andrizzi are used to illustrate the connections that exist between the aesthetic expression of popular feature length documentaries and the development of the genre on the net. Film distribution on the Internet and the exposure of the many video sharing websites have contributed to a com- prehensive change in the culture that surrounds the media. Every conceivable type of footage is now exchanged among the users in the form of frag- mented clips and amateur recordings. This media shift can also be traced to the activist documentary where films are used both as political statements and as critical collage of the overwhelming stream of information generated by the mainstream media.

The article’s intention is thus to demonstrate how these types of productions are part of a subjectively oriented discourse that seems to dominate the factual area of the present film and TV-culture. This discourse manifests itself as participatory ten- dencies in the otherwise static relationship between the producer and the recipient of mass media. It is also evident in the fictional elements which are integrated in the documentary film, thereby transforming the genre.

KEYWORDS: Documentary, activism, YouTube, film culture

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon