Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 81-82)
Vitenskapelig publikasjon
(side 84-99)
av STÅLE FINKE
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i Hans-Georg Gadamers kritikk av den modernistiske estetikken og forsøker å vise hvordan bildet alltid må anses for å ha en egenartet form for språklighet. Samtidig kan ikke bildet og kunstverket forstås som språklige tegn. Det blir argu- mentert for at bildets språklighet er forbundet med det Gadamer omtaler som et «tingenes språk,» og viser (i tradisjonen fra Aristoteles) til evner og muligheter i selve billedmediets stoffighet. Bildets språk fremviser et tingenes språk forut for artikulasjonen av språklige betydninger, noe som integrerer forståelsen av bildet i en mimetisk erfaring. Som i lyrikken (særlig Rilkes tingdiktning) viser bildet frem betingelsene for språklighet overhodet, for overensstemmelsen mellom språk og verden. Med sin tilnærming til bildets legemliggjorte språk fremstår hermeneutikken som en refleksjon over de kroppslige og tinglige dimensjonene ved språk og mening.

The article takes issue with the criticism of modernist aesthetics as forwarded by Hans-Georg Gadamer. The ambition is to come to terms with the way in which the image is an integrated part of language and understanding, and hence never a pure pictorial event. At the same time, the image, and the work of art as such, is not to be conceived in terms of a theory of the sign. Instead, Gadamer’s notion of a “language of things” is de- fended and made amenable to the way in which the image discloses meaning through its mediumspecific materials and physiognomic possibilities.

The language of the image represents a mimetic form of experience, a form of embodied likening to the deep structures of perceiving and innerworldly understanding. Analogous to lyric poetry, images constitute a way of showing or acknowledging the attunement of language and the world, that is, how the world comes to language in the human form of life. In this way, the article’s reflections upon the language of the image provide for a reading of hermeneutics which makes the embodied and thingly dimension of language and meaning its central issue.

KEYWORDS: hermeneutics, the image, physiognomy, embodied perception, mimesis, the language of art

Vitenskapelig publikasjon
(side 100-117)
av METTE HAAKONSEN
SammendragEngelsk sammendrag

Artiklen redegør for en unik erindringsværdi ved en nyfunden bunker i Vestjylland. Samfundsviden- skabelig og fænomenologisk teori om erindring og kropslig erfaring sammenkædes, og Paul Virilios bunkerarkæologi udvides med begrebet »repersonalisering.«

Experiencing a Semantically Dense Object: Commemorative Value of the Kryle-bunker from a Phenomenological Perspective

This article assigns a unique commemorative value to a recently found bunker in Jutland, Denmark. Theories of memory and corporeal experience from social science and phenomenology are juxtaposed, and the bunker archaeology of Paul Virilio is amplified by use of the concept of “repersonalization.”

KEYWORDS: Krylen, commemorative value, bunker, “repersonalization,” Paul Virilio

Vitenskapelig publikasjon
(side 118-132)
av PETER OLE PEDERSEN
SammendragEngelsk sammendrag

Artiklen retter fokus mod de seneste års udvikling af den aktivistiske dokumentarfilm. Med analytiske punktnedslag hos instruktørerne Michael Moore, Morgan Spurlock, Dylan Avery, Robert Greenwald og Mauro Andrizzi undersøges de forbindelser der eksisterer mellem udtrykket i de populære spille- filmsdokumentarer og genrens udvikling på nettet. Distributionen på Internettet og udbredelsen af de digitale videoportaler har været medvirkende til en omfattende forandring af kulturen omkring filmen. Alle tænkelige optagelser udveksles nu mellem brugerne i form af fragmenterede klip og amatøristiske dokumentationer. Denne udvikling kan også spores til den aktivistiske dokumentar, hvor filmene på samme tid fungerer som politiske argumenter og kritiske collager af mediernes overvældende informationsstrøm.

Hensigten er, at fremvise hvordan denne type produktioner indgår i en subjektivistisk orienteret diskurs, der synes at dominere inden for store dele af den nuværende film- og tv-kulturs faktuelle område. Diskursen kommer til udtryk som participatoriske træk i massemediernes ellers statiske forhold mellem afsender og modtager. Den er ligeledes til stede i de fiktionsprægede elementer som integreres i dokumentarfilmen og dermed forandrer genren.

The Fragile Truth: On the Relationship between Fact and Fiction in Netbased Documentary Film

The subject of the article is the recent development of the activist documentary. Analytical examples from the works of directors Michael Moore, Morgan Spurlock, Dylan Avery, Robert Greenwald and Mauro Andrizzi are used to illustrate the connections that exist between the aesthetic expression of popular feature length documentaries and the development of the genre on the net. Film distribution on the Internet and the exposure of the many video sharing websites have contributed to a com- prehensive change in the culture that surrounds the media. Every conceivable type of footage is now exchanged among the users in the form of frag- mented clips and amateur recordings. This media shift can also be traced to the activist documentary where films are used both as political statements and as critical collage of the overwhelming stream of information generated by the mainstream media.

The article’s intention is thus to demonstrate how these types of productions are part of a subjectively oriented discourse that seems to dominate the factual area of the present film and TV-culture. This discourse manifests itself as participatory ten- dencies in the otherwise static relationship between the producer and the recipient of mass media. It is also evident in the fictional elements which are integrated in the documentary film, thereby transforming the genre.

KEYWORDS: Documentary, activism, YouTube, film culture

Intervju
(side 144-152)
av ØYVIND VÅGNES & ASBJØRN GRØNSTAD
Konferanse
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon