Giuliano D’Amico: Tilbake til fremtiden. Håkan Sandell og den nordiske retrogardismen. Scandinavian Academic Press. 2020. ISBN: 978-82-304-0249-8

Ole Karlsen og Hans Kristian Rustad (red.): Nordisk samtidspoesi. Hanne Bramness forfatterskap. Novus forlag. 2020. ISBN: 978-82-8390-036-1

Tatjana Kielland Samoilow og Per Esben Myren-Svelstad: Kritisk teori i litteraturundervisningen. Fagbokforlaget. 2020. ISBN: 978-82-450-2802-7