Edda er basert på at redaksjonen sørger for at de beste av de tilsendte artiklene blir utviklet, vurdert og publisert. Dermed blir kvaliteten høy, men sammenhengen mellom artiklene i hvert nummer kan ofte bli ganske løs. I dette nummeret har vi gitt redaksjonsansvaret til to nordiske forskere, Julia Tidigs (Helsingfors Universitet) og Helena Bodin (Stockholms Universitet), som har satt sammen et mer enhetlig nummer om temaet litterær flerspråklighet.

Temaet – som utdypes i gjesteredaktørenes fyldige introduksjon – vil trolig bare øke i aktualitet. En av de mest merkbare konsekvensene av dagens globalisering er språkmøter og språkblanding. Stadig flere forfattere bruker flere språk i sin diktning, og de nordiske landene er ikke noe unntak. Vi møter flere språk i langt høyere grad enn tidligere. Den monolingvistiske situasjonen er definitivt passé, og det er det ingen grunn til å beklage. Siden språk tradisjonelt er knyttet til både identitet og nasjon, kan blandingen av ulike språk være en spennende semiotisk ressurs i litteraturen. Dette temanummeret risser altså opp et aktuelt felt i nordisk litteratur som forhåpentligvis kan inspirere til videre forskning.

God lesning!