Aage Jørgensen: Litteratur om Karen Blixen. En bibliografi ved Aage Jørgensen. I kommisjon hos Syddansk Universitetsforlag. 2020. ISBN: 978-87-408-3273-0

Trude-Kristin Mjelde Aarvik, Torgeir Skorgen og Eirik Vassenden (red.): Undergang og utopi. Poesi i krisetider. Alvheim & Eide Akademisk Forlag. 2019. ISBN: 978-82-93690-04-7