Per Thomas Andersen: Forstå fortellinger. Innføring i litterær analyse. Universitetsforlaget. 2019. ISBN: 978-82-15-03188-0

Even Arntsen: Hamsuns verden. Opprør, skapelse og sirkulasjon. Orkana Akademisk. 2019. ISBN: 978-82-8104-354-1

Knut Brynhildsvoll: Luften er en dikters rike. Streiftog gjennom de poetiske flyvningers historie. Vidarforlaget. 2019. ISBN: 978-82-7990-454-0

Sverre Dahl: Gjensyn med Wien og Weimar. Østerrikske modernister og tyske klassikere og romantikere. Solum Bokvennen. 2019. ISBN: 978-82-7488-820-3

Drude von der Fehr og Siren Leirvåg: Teater som betyr Noe. Hendelse, tenkning og tilbud. Vidarforlaget. 2019. ISBN: 978-82-7990-484-7

Anker Gemzøe og Mogens Pahuus: Kaj Munks digtning og livssyn. Aalborg Universitetsforlag. 2019. ISBN: 987-87-7210-266-5

Ragnar Hovland: Litt betyr det no likevel. Essay. Samlaget. 2019. ISBN: 978-82-521-9845-4

Inge S. Kristiansen: Den filosofiske ape. Et essay om Ibsens Kejser og Galilæer. Vidarforlaget. 2019. ISBN: 978-82-7990-428-1

Nora Simonhjell og Benedikt Jager (red.): Norsk litterær årbok 2019. Samlaget. 2019. ISBN: 978-82-521-9927-7

Peer E. Sørensen: Modernismens ansigter. Aarhus Universitetsforlag. 2019. ISBN: 978-87-718-4963-9

Arsenii Vetushko-Kalevich: Compilation and Translation. Johannes Widekindi and the Origins of his Work on a Swedish-Russian War. Doctoral Dissertation. Lund University. 2019. ISBN: 978-91-88899-69-9

Erling Aadland: Litteraturens verden. En undersøkelse av litteraturens antinomier. Vidarforlaget. 2019. ISBN: 978-82-7990-459-5