Norunn Askeland og Magdalena W. Agdestein: Metaforer. Hva, hvordan og hvorfor? Universitetsforlaget. 2019. ISBN: 978-82-15-02963-4

Amelie Björck: Zooësis. Om kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv. Glänta production. 2019. ISBN: 978-91-984849-6-0

Nils Gilje: Hermeneutikk som metode. Ein historisk introduksjon. Samlaget. 2019. ISBN: 978-82-251-9365-7

Brage Egil Herlofsen og Hedvig Bergem Søiland (red.): bøygen 1/19. Lyd. ISSN: 0860-8623

Ole Karlsen og Eva-Marie Syversen (red.): Fattigmannsblommer. Om Vidar Sandbecks forfatterskap. Oplandske Bokforlag. 2019. ISBN: 978-82-7518-268-3

Liza Kaarvig, Anders Ehlers Dam og Magne Bruteig: Munch og Goldstein. Intense linjer. Aarhus Universitetsforlag. 2019. ISBN: 978-87-7184-909-7

Peter Stein Larsen: Lyriske linjer. Fem tendenser i nyere litteratur. Forlaget Spring. 2018. ISBN: 978-87-93358-31-7

Victor Malm: Är det detta som kallas postmodernism? En studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning. Akademisk avhandling. Lunds universitet. 2019. ISBN: 978-91-7247-554-0

Tonje Vold: Å lese verden. Fra imperieblikk og postkolonialisme til verdenslitteratur og økokritikk. Universitetsforlaget. 2019. ISBN: 978-82-15-03123-1

By the Fire. Sami Folktales and Legends. Collected and illustrated by Emilie Demant Hatt. Translated by Barbara Sjoholm. University of Minnesota Press. 2019. ISBN: 978-1-5179-0457-9