Salah Salim Ali: Ibsen i Arabia. Henrik Ibsens innflytelse på arabisk kultur i det tjuende århundre. Oversatt av Kjartan Myklebust. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN: 978-82-02-56658-6

Thea Sundstedt Baugstø og Åshild Husebø (red.): bøygen 3–4/2018. Generasjon ISSN: 0860-8623

Heming H. Gujord: Fløgstads verk. Skriftprosessar. Produksjonslinjer. Det Norske Samlaget. 2018. ISBN: 978-82-521-9442-5

Isak Hyltén-Cavallius: Den ofärdiga vetenskapen. Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor. Akademisk avhandling. Critica Litterarum Lundensis 16. Lunds Universitet. 2018. ISBN: 978-91-88899-00-2

Rikke Andersen Kraglund: Kjærstad. Referencer i et forfatterskab. Aarhus Universitetsforlag. 2018. ISBN: 978-87-7124-001-6

Ann Sylvi Larsen, Beret Wicklund og Ivar Sørensen (red.): Norsk 5–10. Litteraturboka. Universitetsforlaget. 2018. ISBN: 978-82-15-03095-1

Anne-Marie Mai: Digteren Dylan. Gyldendal. 2018. ISBN: 978-87-02-26929-1

Anne-Marie Mai og Jørn Henrik Petersen: Fashioners of faith. The Danish hymn-writers Kingo, Brorson, Grundtvig and Ingemann. University Press of Southern Denmark. 2018. ISBN: 978-87-408-3117-7

Anemari Neple: En annen verden. Ro og refleksjon i Tor Ulvens forfatterskap. Gyldendal. 2018. ISBN: 978-82-05-51880-3

Tore Slaatta (red.): Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Universitetsforlaget. 2018. ISBN: 978-82-15-02531-5

Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnesen (red.): Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Universitetsforlaget. 2018. ISBN: 978-82-15-02740-1

Njåls saga. Oversatt av Jon Gunnar Jørgensen. Essay av Stefka Georgieva Eriksen. Aschehoug / Thorleif Dahls Kulturbibliotek. 2018. ISBN: 978-82-03-36350