Tony S. Andersen og Anne-Marie S. Christensen (red.): Den etiske H. C. Andersen. Nye perspektiver på gamle historier. Dansklærererforeningens Forlag. 2018. ISBN: 978-87-7211-028-8

Lars Green Dall (red.): Superstrenge. Naturvidenskabelig dansk lyrik. Dansklærerforeningens Forlag. 2018. ISBN: 978-87-7211-031-8

Mia Bang Nedergaard: Krop, skam og stolthed. På tværs av medier. Dansklærerforeningens Forlag. 2018. ISBN: 978-87-7996-992-6

Henning Howlid Wærp: «Hele livet en vandrer i naturen». Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap. Orkana Akademisk. 2018. ISBN: 978-82-8104-330-5

Kristin Ørjasæter: Barne- og ungdomslitteratur. Møtet med lesaren. Samlaget. 2018. ISBN: 978-82-521-9560-6

Kåre Kverndokken (red.): 101 litteraturdidaktiske grep. Om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. Fagbokforlaget. 2018. ISBN: 978-82-450-23-82-4