Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy og Ståle Dingstad: Litterære kretsløp. Bidrag til en norsk bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo. Dreyer. 2017. ISBN: 978-82-8265-177-6

Kirsti Boger: Hollandske oppdagelser. Holbergs og Ibsens satiriske skrifter. Vidarforlaget. 2017. ISBN: 978-82-7990-358-1

Alexandra Borg m.fl. (red): Konstellationer. Festskrift til Anna Williams. Gidlunds Förlag. 2017. ISBN: 978-91-7844-985-9

Margrét Eggertsdóttir og Matthew James Driscoll: Mirrors of virtue. Manuscript and print in late pre-modern Iceland. Museum Tusculanums Forlag. 2017. ISBN: 978-87-635-4555-6

Narve Fulsås og Tore Rem: Ibsen, Scandinavia and the Making of a World Drama. Cambridge University Press. 2018. ISBN: 978-1-107-18777-1

Christine Hamm, Ingrid Nestås Mathisen og Anemari Neple (red.): Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk, kartlegging og forskningstradisjon. Alvheim & Eide akademisk forlag. 2017. ISBN: 978-82-90359-5

Paula Henrikson, Mats Malm og Petra Söderlund (red.): Tekstkritik som analysmetod. Svenska Vitterhetssamfundet. 2017. ISBN: 978-91-7230-187-0

Jon Haarberg: Nei, vi elsker ikke lenger. Litteraturen og nasjonen. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 978-82-15-02650-3

Hans Otto Jørgensen (red.): En anden kanon. Dansklærerforeningens forlag. 2017. ISBN: 978-87-7996-8820

Frode Helmich Pedersen: Bjørnstjerne Bjørnsons samtidsdrama. Vidarforlaget. 2017. ISBN: 978-82-7990-386-4

Dan Ringgaard: Årsværk. En kritikers dagbok. Aarhus Universitetsforlag. 2017. ISBN: 978-87-7184-318-7

Hans Kristian S. Rustad: Fotopoetikk. Om dikt og fotografi i norsk lyrikk. Novus forlag. 2017. ISBN: 978-82-7099-894-4

Jon Stewart: The Cultural Crisis of the Danish Golden Age. Heiberg, Martensen and Kierkegaard. Museum Tusculanum Press. 2015. ISBN: 978-87-635-4269-2

Bodil Marie Stavning Thomsen: Lars von Triers fornyelse af filmen 1984-2014. Signal, pixel, diagram. Museum Tusculanums Forlag. 2016. ISBN: 987-87-635-4423-8

Rasmus Vangshardt: Livets febrile hemmeligheder. Et litterært slægtskab mellem Henrik Pontoppidan og Thomas Mann. Forlaget Spring. 2017. ISBN 978-87-9335-828-7