Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 5-8)
av Ståle Dingstad, Thorstein Norheim & Ellen Rees
Åpen tilgang
Halvt norsk, äkta utlänning
Maria Navarro Skaranger ur ett postnationellt perspektiv
Vitenskapelig publikasjon
(side 9-29)
av Maïmouna Jagne-Soreau
SammendragEngelsk sammendrag

I den aktuella diskussionen om invandrar- och mångkulturell litteratur utmanar Maria Navarro Skarangers debutroman Alle utlendinger har lukka gardiner (2015) de begrepp och lästeorier som har utvecklats de senaste femton år. Via en textanalys som tar i beaktande det nyskapade språkets litteraritet, spelet kring fiktion och autenticitet samt den störda Bildungsromanens dynamik, diskuteras hur en hybrid norsk identitet uttrycks i en postnationell kontext.

Vidare visar sig Skarangers text anknyta till en bredare nordisk trend som kan sägas inkludera författare såsom den svenska Jonas Hassen Khemiri och den danska Yahya Hassan. Såväl stilistiskt som innehållsmässigt utvecklar dessa författarskap idén om mellanförskap: en identitet i varken-eller-dialektik, där man i bästa fall är halvt norsk, men oavsett bemöts som äkta utlänning.

Maria Navarro Skaranger’s debut novel Alle utlendinger har lukka gardiner (2015) challenges the current concepts and reading theories that have been developed over the past fifteen years in the discussion on immigrant and multicultural literature. Through a textual analysis that takes into account the literacy of the language, the game around fiction and authenticity, and the disturbed dynamic of the Bildungsroman, the article discusses how a hybrid Norwegian identity can be expressed in a postnational context.

Furthermore, Skaranger’s text can be linked to a broader spectrum of Nordic writers that includes authors such as Swedish Jonas Hassen Khemiri and Danish Yahya Hassan. Both stylistically and substantively, these authorships develop the idea of betweenship: an identity in a neither-nor dialectic, where one might be half-Norwegian, but is regardless treated like a real foreigner.

Åpen tilgang
Secularisation and Empowerment. Four Poems on Theodicy
The Enlightenment Debate at the European Centre and the Swedish Periphery
Vitenskapelig publikasjon
(side 29-43)
av Helene Blomqvist
Sammendrag

This article analyses four 18th-century poems on the issues of theodicy and a moral world order, which were central to Enlightenment discourse and to figureheads such as Bayle, Leibniz, Voltaire and Hume. Theodicy was discussed in the leading countries of culture, England and France, as well as in peripheral countries like Switzerland and Sweden. The main focus is on the Swedish poet Hedvig Charlotta Nordenflycht. A comparison of Nordenflycht’s poems with those of Pope, von Haller and Voltaire makes clear that Nordenflycht actively engaged with the works of these leading figures, thus contributing to the worldview debate in the Enlightenment era.

Åpen tilgang
Historien, estetikken og etikken
Tre lesninger av Sara Stridsbergs Happy Sally
Vitenskapelig publikasjon
(side 44-62)
av Mads B. Claudi
SammendragEngelsk sammendrag

I artikkelen diskuteres Sara Stridsbergs debutroman Happy Sally (2004) med utgangspunkt i de tre begrepene historie, estetikk og etikk. Teoretisk fundert i narrativ psykologi og estetisk teori viser artikkelens to første deler henholdsvis hvordan historien og historiefortellingen spiller en sentral tematisk rolle i romanen, og hvordan romanen kan leses som en tematisering av vilkårene for å gripe og forstå fortiden, og av kunstens privilegerte rolle i så henseende. I siste del låner jeg perspektiver fra den såkalt etiske kritikken idet jeg diskuterer etiske aspekter ved romanens egen bruk av historiske elementer, og forholdet mellom begrepene estetikk og etikk.

In the article I discuss Sara Stridsberg’s debut novel Happy Sally (2004) using the three concepts history, aesthetics and ethics as points of departure. Theoretically guided by narrative psychology and aesthetic theory, the first two sections display, respectively, how history and the telling of (hi)stories play a thematically important part in the novel, and how the novel reads as a reflection upon the conditions for conceiving of the past, and upon art’s privileged position in this regard. The final section draws on perspectives from ethical criticism as it discusses the ethical aspects of the novel’s own use of historical elements and the relationship between the concepts “aesthetics” and “ethics”.

Åpen tilgang
Nordisk litteraturforskning i overskrifter
Tiltredelsesforelesning holdt den 7. november 2016 på Aarhus Universitet
(side 63-73)
av Dan Ringgaard

1–2018, volume 118

www.idunn.no/edda

EDDA ble grunnlagt av Gerhard Gran i 1914 som et nordisk forum for litteraturvitenskap. Tidsskriftet henvender seg til alle som forsker eller underviser i litteratur i de nordiske land, samt til nordister ved utenlandske læresteder. Innenfor denne rammen offentliggjør EDDA artikler, bokomtaler og debattinnlegg som tar opp emner av litteraturvitenskapelig interesse enten formålet er analytisk, historisk eller teoretisk.

redaktører

Professor Ståle Dingstad, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Thorstein Norheim, Universitetet i Oslo

Professor Ellen Rees, Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretærer

Nina Marie Evensen, Universitetet i Oslo

Gerd Karin Omdal, NTNU

Redaksjonsråd

Dr. Jakob Stougaard-Nielsen, University College London

Professor Linda Rugg, University of California, Berkeley

Professor Anna Williams, Uppsala universitet

Professor Stefanie von Schnurbein, Humboldt-Universität zu Berlin

Faglig utvalg

Professor Bjarne Markussen, Universitetet i Agder

Førsteamanuensis Linda Nesby, Universitetet i Tromsø

Professor Torill Steinfeld, Universitetet i Oslo

Professor Sarah Paulson, Nord universitet

Professor Eirik Vassenden, Universitetet i -Bergen

Design: Type-it AS, Trondheim

Sats: Laboremus Sandefjord AS

Design omslag: KORD

ISSN online: 1500-1989

DOI: 10.18261/issn.1500-1989

Tidsskriftet utgis under rettighetslisensen CC-BY-NC 4.0

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget, med støtte fra Norges forskningsråd.

© Universitetsforlaget 2018

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon