Julie K. Allen: Danish but Not Lutheran. The Impact of Mormonism on Danish Cultural Identity, 1850–1920. The University of Utah Press. 2017. ISBN: 978-1-60781-545-7

Christine Amadou: Hva er antikken. Universitetsforlaget. 2017. ISBN: 978-82-15-02415-8

Karl Henrik Flyum og Frøydis Hertzberg (red.): Skriv i alle fag! Argumentasjon og kildebruk i videregående skole. Universitetsforlaget. 2011. ISBN: 978-82-15-01754-9

Jon Haarberg: Nei, vi elsker ikke lenger. Litteraturen og nasjonen. Universitetsforlaget. 2017. ISBN: 978-82-15-02650-3

Stefan Kjerkegaard: Den menneskelige plet. Medialiseringen af litteratursystemet. Dansklærerforeningens Forlag. 2017. ISBN: 978-87-7996-8950

Rutt Trøite Lorentzen og Jon Smidt (red.): Å skrive i alle fag. Universitetsforlaget. 2008, 3. opplag 2015. ISBN: 978-82-15-01192-9