Claus Elholm Andersen (red.): Så tæt på livet som muligt. Perspektiver på Karl Ove Knausgårds Min kamp. Forlaget Spring. 2017. ISBN: 978-82-90359-96-1

Thomas Beaufils, Thomas Mohnike m.fl.: Qu’est-ce que l’Europe du Nord? I Deshima: Revue d’Histoire Globale des Pays du Nord. Presses Universitaires de Strasbourg. 2016. ISBN: 978-2-86820-948-1

Inger Christensen: Hemmelighetstilstanden. Pax Forlag. 2017. ISBN: 978-82-530-3924-4

Christine Hamm, Siri Hempel Lindøe og Bjarne Markussen (red.): Lidelsens estetikk. Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Alvheim & Eide Akademisk Forlag. 2017. ISBN: 978-82-90359-95-4

Klaus Nielsen: Bogen og værket. En introduktion til tekstkritik og boghistorie som litteraturteori. Museum Tuscelaneums Forlag. 2017. ISBN: 978-87-635-4566-2

Elisabeth Oxfeldt (red.): Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid. Universitetsforlaget. 2016. ISBN: 978-82-15-02775-3

Hans Kristian Rustad: Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap. Oplandske Bokforlag. 2017. ISBN: 978-82-7518-252-2

Jahn H. Thon og Andreas G. Lombnæs (red.): Medier, historie og mening. Studier i kulturelle formidlingsformer. Portal Forlag. 2017. ISBN: 978-82-8314-113-9

Henry D. Thoreau: Til naturen. 2017. Pax Forlag. 2017. ISBN: 978-82-530-3895-7

Lydia Wistisen: Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010. Ellerströms Förlag. 2017. ISBN: 978-91-7247-487-1

Henning Wærp: Arktisk litteratur. Fra Fridtjof Nansen til Anne B. Ragde. Orkana Akademisk Forlag. 2017. ISBN: 978-82-8104-300-8