Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Olav H. Hauges «Kom ikkje med heile sanningi» som metapoetisk orakeldikting

stein@haugesenteret.no

Stein Arnold Hevrøy har mastergrad i filosofi frå Universitetet i Bergen og arbeider som dokumentasjonsansvarleg på Olav H. Hauge-senteret i Ulvik. Hevrøy står bak artiklar som «The ethical fruitfulness of Nietzsche’s view on suffering» (2011), publisert i Making sense of suffering. Theory, practice, representation (red. Bev Hogue & Anna Sugiyama) og «Folds, vitality, fragility. Gilles Deleuze and Mario Perniola» (2015), publisert i Agalma 30. Erotica, antierotica (red. Mario Perniola). Sistnemnde publikasjon vart skrive i samarbeid med førsteamanuensis Hans Jacob Ohldieck ved LLE, UiB. E-post: stein@haugesenteret.no

Olav H. Hauges «Kom ikkje med heile sanningi» som metapoetisk orakeldikting

Artikkelen gjev ei lesing av Olav H. Hauges dikt «Kom ikkje med heile sanningi», og argumenterer for at diktet kan tolkast som intertekstuelt knytt til eit fragment av den før-sokratiske filosofen Heraklit. Den empiriske støtta for argumentasjonen finst i kommentarar om Heraklit i Hauge si dagbok, og i marginalia i verk av og om Heraklit i Hauges boksamling. Hauge sine koplingar til ymse tanketradisjonar vert etablert ved å sjå på anna relevant Hauge-forsking. Gjennom å trekka fram filosofiske perspektiv frå Hauge-resepsjonen vert det òg gjort sannsynleg at det tidlegare ikkje er gjort noko studie av samanhengen mellom Hauge si dikting og Heraklit sine fragment. Til sist kjem artikkelen nærmare inn på det heraklitiske i diktet «Kom ikkje med heile sanningi».

Nøkkelord: Olav H. Hauge, Heraklit, intertekstuell, gresk tenking, hybris

Olav H. Hauge’s poem «Don’t come to me with the entire truth» as metapoetical oracle-poetry

This article presents a reading of the poem «Don’t come to me with the entire truth» written by the Norwegian poet Olav H. Hauge. I argue that the poem should be interpreted as intertextually connected to a particular fragment by the Presocratic philosopher Heraclitus. By detour of several other researchers’ work on Hauge, I establish that, while the Hauge reception is well versed in the author’s links to various philosophical traditions, no other study of the relation between Hauge’s poetry and Heraclitus exists. In order to support my general argument, I examine comments on Heraclitus in Hauge’s diary, and search his actual library for marginalia in works by and about Heraclitus. At the end of the article, I explore the Heraclitean trajectory through a reading of Hauge’s poem.

Keywords: Olav H. Hauge, Heraclitus, intertextual, Greek thinking, hubris, metapoetical
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon