Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Øyvind Rimbereids poetiske bølge - Om «Orgelet som ikke finnes»

p.t.andersen@iln.uio.no

Per Thomas Andersen er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har publisert bl.a. Dekadanse i nordisk litteratur 1880–1900 (1992), Norsk litteraturhistorie (2001, 2012). Siste utgivingar: Til stede (2013); «Hvor burde jeg da være?» Kosmopolitisme og postnasjonalisme i nyere litteratur (2013) og Fortelling og følelse. En studie i affektiv narratologi (2016). E-post: p.t.andersen@iln.uio.no

Øyvind Rimbereids poetiske bølge. Om «Orgelet som ikke finnes»

Med utgangspunkt i «Event»-begrepet, slik det er definert av Slavoj Žižek i Event. A Philosophical Journey through a Concept (2014), analyseres Øyvind Rimbereids langdikt «Orgelet som ikke finnes» fra samlingen Orgelsjøen (2013). Gjennom ti tekster fremviser Rimbereid sin poetiske langdikt-praksis basert på en serie metaforer knyttet til bildet av bølger i vid forstand. Samtidig viser han hvordan hans skrivemåte er evental i den forstand at den er rettet mot Hendelser som har endringskarakter. Han skildrer historiske Hendelser, vitenskapelige gjennombrudd, filosofiske begivenheter, avgjørende biografiske tildragelser, økonomiske, politiske, trivielle og dramatiske Hendelser. Men han har også poetens lyriske evne til å skape poetiske øyeblikk som henter store temaer ut av argumenterende diskurser og inn i sanselige bilder. Artikkelen fokuserer dels på versifikasjonen i Rimbereids poetiske praksis, dels på stemmene i teksten, metaforikken og de tematiske elementene.

Nøkkelord: Event, lyrikk, langdikt, Rimbereid, Žižek

Taking the notion of «event» as coined by Slavoj Žižek in Event. A Philosophical Journey through a Concept (2014) as its point of departure, this article analyzes Øyvind Rimbereid’s long-poem «Orgelet som ikke finnes» [«The organ that does not exist»] from the collection of poems entitled Orgelsjøen (2013). In ten texts, Rimbereid demonstrates his poetic long-poem practice based on a series of metaphors linked to the image of waves in the broadest sense. At the same time he shows how his way of writing is eventual in the sense that it is focused on events with the potential for causing change. He depicts historical events, scientific breakthroughs, philosophical events, essential biographic occurrences, economic, political, trivial and dramatic events. Meanwhile, he demonstrates the power of the poet as well, to create poetic events, extracting major themes from argumentative discourses and situating them in sensual images. This article focuses on versification, poetic voices in the text as well as on metaphorical and thematic elements.

Keywords: Event, poetry, long-poem, Rimbereid, Žižek
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon