Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Eg er eit slikt straaleskin». Jeg-utvidelse, ekspresjonisme og whitmanisme i Kristofer Uppdals lyrikk

eirik.vassenden@uib.no

Eirik Vassenden, dr.art., er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen. Han har blant annet utgitt Den store overflaten. Lesninger i samtidslitteraturen (2004), Lyrikk. En håndbok (2007/2011, sammen med Jørgen M. Sejersted), Skapelsens problem. Lesninger i Olav Nygards lyrikk (2007), Norsk vitalisme. Livsdyrking, ideologi og litteratur 1890–1940 (2012) og Norsk litteraturkritikks historie 1870–2010 (2016, red. sammen med Sissel Furuseth og Jahn H. Thon). Tidligere medredaktør av Vagant, Norsk Litterær Årbok og Edda. E-post: eirik.vassenden@uib.no

«Eg er eit slikt straaleskin». Jeg-utvidelse, ekspresjonisme og whitmanisme i Kristofer Uppdals lyrikk

Artikkelen diskuterer jeg-størrelsen i Kristofer Uppdals lyrikk fra årene 1919–1920, med særlig fokus på utvekslingen mellom en tradisjonelt ekspressiv jeg-holdning og en alternativ, mer ekspansiv og åpen forståelse av diktjeget. Mens Uppdals lyrikk ofte har vært satt i forbindelse med den tyske ekspresjonismens særlige jeg-fokus, argumenterer artikkelen for at en slik kontekstualisering også bør føres tilbake til en av ekspresjonismens forløpere, amerikaneren Walt Whitman. Med dette utgangspunktet søker artikkelen å vise at Uppdals lyrikk – eksemplifisert gjennom nedslag i bl.a. «Isberget» – ikke bare står motivisk og tematisk nær amerikaneren, men at den også rommer en bestemt poetisk tenkemåte som er beslektet med Whitmans syn på diktning og jeg-størrelse.

Nøkkelord: Lyrikk, ekspresjonisme, vitalisme, Uppdal, Whitman

«I am that radiance». Expansion of the Lyrical «I», Expressionism and Whitmanism in the Lyric Poetry of Kristofer Uppdal

This article discusses the lyrical «I» in Kristofer Uppdal’s poetry from 1919–1920, with particular regards to the exchange between a traditional, expressive understanding of the lyrical subject, and an alternative, more expansive and open conception of the lyrical «I». While Uppdal’s poetry often has been compared and linked to German expressionism, and its particular focus on the lyrical subject, the article argues that this contextualization should also be traced back to one of the precursors of German expressionism, namely the American Walt Whitman. From this starting point, the article demonstrates that Uppdal’s lyrical poetry – exemplified by discussions of the poem «Isberget» – is not just linked to the American in terms of themes and motifs, but that it also contains a particular, poetical way of thinking that is closely related to Whitman’s views on poetry and the lyrical subject.

Keywords: Lyric poetry, expressionism, vitalism, Uppdal, Whitman
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon