Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«En annerledes form for skjønnhet» - Skrift og klang hos Vemund S. Ådland og G. W. F. Hegel

Peter.Valeur@lle.uib.no

Peter Svare Valeur er førsteamanuensis i allmenn og komparativ litteraturvitskap ved Universitetet i Bergen. Ph.d. i 2013. Han arbeider særleg med romantikkens litteratur og modernismen, og har mellom anna publisert «Poetics of Murmur in Chateaubriand’s René», Orbis litterarum 2015: vol.70, issue 6, «Paul Celan og smertens språk», Filologen, vol. 2, 2015, «Guilty emancipation. Ludwig Tieck’s ‘Der blonde Eckbert’», Euphorion (i trykk); «The Cosmopolitanism of a Passing Sound. Johann Peter Hebel’s ‘Kannitverstan’», Neophilologus (i trykk); «Notes on Friendship: Moses Mendelssohn and Gotthold Ephraim Lessing», Oxford German Studies (i trykk). E-post: Peter.Valeur@lle.uib.no

En annerledes form for skjønnhet

Denne artikkelen forbinder G.W.F. Hegels filosofi og noen dikt fra diktsamlingen Profylaktisk skjønnhet av den norske poeten Vemund Solheim Ådland. Den hevder at den store uenigheten blant kritikerne av Ådlands tidlige dikt kan bli satt i perspektiv ved hjelp av Hegels innflytelsesrike diskusjoner av lyrikkens vesen, og av forskjellen mellom skrift og tale. Artikkelen demonstrerer at Ådlands diktning avviker fra Hegels dialektiske system, men at den bekrefter filosofens påstand om at moderne poesi «går ut over seg selv, men likevel i form av kunst innenfor sitt eget område». Sentralt for diktanalysene står påvisningen av en spenning, en «irritasjon», mellom det sanselige og det åndelige, skrift og klang, og den særegne «skjønnheten» denne spenningen bidrar til.

Nøkkelord: Skjønnhet,Husserl,«tese»,irritasjon,skrift,klang

«A Different Kind of Beauty»

This article brings together the philosophy of G.W.F. Hegel and poems from the collection Profylaktisk skjønnhet (Prophylactic Beauty) by contemporary Norwegian poet Vemund Solheim Ådland. It claims that the critical controversy surrounding Ådland’s early poems can be fruitfully discussed by means of Hegel’s influential discussion of the nature of the lyric, and the difference between the written and the oral. Ådland’s poetry is shown to depart from Hegel’s dialectics, while confirming the philosopher’s claim that modern poetry «transcends itself yet remains within the sphere of art». Central to my analysis of the poems is the elaboration of a «tension» or «irritation» between the sensual and the spiritual, the sound and the script, and the «different kind of beauty» which results from it.

Keywords: Beauty, Husserl, «(tese)», «irritation», sound and script
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon