Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

I nivelleringens tid - Kön och konservatism i Carl Sundbecks Elsa i Upsala

Maria Andersson disputerte i 2010 med avhandlingen Att bli människa. Barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, Helena Nybloms och Mathilda Mallings författarskap 1880–1910. Hun er universitetslektor i litteraturvitenskap ved Stockholms universitet og har et postdoktoralt stipendium fra Anna Ahlström og Ellen Terserus stiftelse for et forskningsprosjekt om kvinnelig stemmerett og medborgerskap i 1800-tallets svenske ungpikebok. E-post: maria.andersson@littvet.su.se

maria.andersson@littvet.su.se

Artikeln undersöker föreställningar om kön och hur de används för att framföra kritik av demokratiseringsprocessen i det samtida Sverige i Carl Sundbecks Elsa i Upsala (1897). Syftet är att belysa hur en flicka används i romanen och mer allmänt i ett konservativt idégods, för att visualisera och bearbeta de omvälvningar som kvinnans utvidgade rättigheter under 1800-talet inneburit. Genom en analys av genre, den kvinnliga berättaren, skildringen av utveckling och mognad, samt manliga och kvinnliga samhällssfärer diskuteras framställningen av kön och nationalism i Sundbecks berättelse.

I artikeln visas att Elsa i Upsala utgör en hybrid av en flickbok och en universitetsroman. Blandningen av genrer iscensätter hur gränsen mellan kvinnor och män samt deras verksamhetsområden har överträtts i det moderna livet, vilket har lett till en försvagning av nationen. Den naiva flickberättaren används för att kritisera den moderna utvecklingen, men hon fungerar också som en motpol till de emanciperade studentskorna och deras förvanskade kvinnlighet.

Nøkkelord: Carl Sundbeck, flickbok, universitetsroman, modernitetskritik, nationalism

In a Time of Democratization. Gender and Conservativism in Carl Sundbeck’s Elsa i Upsala

This article examines notions of gender and how they are utilized in criticism of the process of democratization in contemporary Sweden in Carl Sundbeck’s Elsa i Upsala (1897). The aim is to analyze how a girl protagonist becomes the means to visualizing and processing changes in the status of women in the 19th century. Gender and nationalism in Sundbeck’s narrative are discussed through an analysis of genre, the female narrator, processes of development and maturation, and male and female spheres.

Elsa i Upsala is a hybrid of a girl’s book and an academic novel. The mix of genres reflects the gender transgressions of a modern life style which result in a weakening of the nation. The naïve girl narrator formulates criticism of modernity but she also functions as a positive counter-type to the emancipated female university students and their deformed femininity.

Keywords: Carl Sundbeck, girl’s book, academic novel, criticism of modernity, nationalism
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon