Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Digital epistemologi och tidigmoderna tankeformer - Mot en pedagogik för 2000-talets humaniora

Jonas Ingvarsson er biträdande professor i Medier estetik och berättande ved Högskolan i Skövde. Siden 2013 har han arbeidet innenfor forskningsprosjektet Representationer och omkonfigureringar av det digitala i svensk litteratur och konst, 1950–2010 – RepRecDigit (blog.liu.se/reprecdigit), der han primært undersøker ulike aspekter ved digital epistemologi. For tiden arbeider han også med en essaysamling om posthumanisme og kultur. Han er med i i tankesmien Humtank, som har som mål å styrke humanioras rolle i akademia og i samfunnet (www.humtank.se).

jonas.ingvarsson@his.se

Digital epistemologi och tidigmoderna tankeformer. Mot en pedagogik för 2000-talets humaniora

Den här texten tar sin utgångspunkt i en tankeform som går under benämningen digital epistemologi. Grundtanken är att de digitala verktyg och uttryck vi omger oss med innebär ett radikalt skifte i hur vi uppfattar och hanterar den information vår omgivning består av – konsekvensen av detta borde vara att vi måste finna nya sätt att kommunicera vår kunskap om omvärlden, såväl den samtida som den historiska. Textens poäng är att svaren på de nya epistemologiska och pedagogiska utmaningarna kan sökas inte bara i digitala hjälpmedel utan också i för- och tidigmoderna estetiska kunskapsformer, som i den digitala tidsåldern kan aktualiseras på nytt. Därmed åstadkoms en desautomatisering såväl av vår samtida digitala kultur som av vårt sätt att närma oss kulturhistoria och estetik.

Nøkkelord:Digital epistemologi, digital humaniora, mediearkeologi, tidigmodernitet, förmodernitet, emblematik, desautomatisering, pedagogik

Digital Epistemology and Early Modern Aesthetics: Towards a 21st Century Pedagogy for the Humanities

Affirming Alan Liu’s concept of digital epistemology (2014), it is suggested in this article that media archaeological and pedagogical approaches be applied to both digital culture and the humanities more general. The concept of digital epistemology discussed here suggests that the historical curriculum should be revised, since «the digital» – understood as a perspective, or a lens (Lindhé 2013; O’Gorman 2006) – shifts our focus in the treatment of historical topics and aesthetics.

Consequently, in this article it is argued that the answers to the epistemological and pedagogical challenges of today lie not just in digital tools and devices, but also in premodern and early modern modes of thought. By combining digital perspectives with premodern or early modern modes of thought we arrive at a deautomatization (Shklovsky 1917; Agrell 1997) of our own digital, pedagogical and theoretical present, as well as of our relation to cultural history and aesthetics.

Keywords: Digital epistemology, digital humanities, media archaeology, early modern aesthetics, premodernity, emblematics, deautomatization, pedagogy
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon