Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

To aspekter af helhed og to typer langdigte - En afprøvning af Jakobsons poesiformalisering på Høecks Ulrike Marie Meinhof og Rimbereids Solaris korrigert

Claus Madsen er fil.mag. og lektor i dansk ved Åbo Akademi. Han arbeider med ein ph.d.-avhandling om omgrepet langdikt. Adr.: Nybybacken 12, FIN-02750 Esbo, Finland. E-post: cmadsen@abo.fi

cmadsen@abo.fi

Med udgangspunkt i Roman Jakobsons teori om poesiens similaritetsrelationer overfor prosaens kontinuitetsrelationer, analyserer jeg to langdigte. Langdigtenes markerede længde intensiverer det løbende samarbejde mellem semantik og position, og gør opmærksom på digtenes meget forskellige samspil mellem indhold og form: den positionelle dimension motiverer den semantiske vinkling i Ulrike Marie Meinhof, mens den semantiske vinkel motiverer den positionelle dimension i Solaris korrigert.

Konsekvenserne af den udspændte similaritetsrelation kan bedst beskrives af to forskellige typer, den inkluderende type og den samlende type, der peger på et henholdsvis semiosfærisk og rhizomatisk helhedsaspekt: formningens strenge principper samler den underliggende kaotiske, rhizomatiske strøm i langdigtet Ulrike Marie Meinhof, mens den mangfoldige, betydningsrige form inkluderer materiale fra enhederne af semiosfæriske systemer, i langdigtet Solaris korrigert.

Nøkkelord: Langdigt, Jakobson, semiosfære, rhizom, poesi, stilistik

Two Aspects of Wholeness and Two Types of Long Poem – A test of Jakobson’s definition of poetry on Høeck’s Ulrike Marie Meinhof and Rimbereid’s Solaris korrigert

Starting from Roman Jakobson’s distinction between poetry’s principle similarity versus prose forwarded by contiguity, I analyse two Long Poems: Klaus Høeck’s Ulrike Marie Meinhof and Øyvind Rimbereid’s Solaris korrigert. Their sheer length prolongs the line of similarity in aspects of semantics and position which, in turn, brings out the poems’ different interaction of content and form: The positional aspect motivates semantic framing in Ulrike Marie Meinhof versus semantic framing, which motivates positional aspects in Solaris korrigert. The consequences of these prolonged lines of similarity are most aptly described as two types – one inclusive, the other unifying – pointing at semiospheric and rhizomatic aspects of wholeness: the strict principles of content-forming unify an underlying chaotic, rhizomatic flow in Ulrike Marie Meinhof, whereas the diverse, significant form includes different material from the unit of semiospheric systems in the long poem Solaris korrigert.

Keywords: Long Poem, Jakobson, semiosphere, rhizome, poetry, stylistics
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon