Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Minne, glemsel og sjanger - Bergsveinn Birgissons Den svarte vikingen som identitetsskapende narrativ

Camilla Einerkjær er masterstudent i nordisk litteratur. Adr.: Vestlia 176, 1453 Bjørnemyr. E-post: camillaeinerkjar@gmail.com

Camilla Helene Schäffer er masterstudent i nordisk litteratur. Adr.: Osterhaus' gate 7C, 0183 Oslo. E-post: camscha@gmail.com

Maria Drangeid er masterstudent i nordisk litteratur. Adr.: Waldemar Thranes gate 51b, 0173 Oslo. E-post: maria.drangeid@gmail.com

Kristin Lorentsen er masterstudent i nordisk litteratur. Adr.: Stockflethsgate 53 C, 0461 Oslo. E-post: kristinlorentsen@hotmail.com

Johan Tønnesson er professor i sakprosaforskning, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han har mellom anna publisert Vitenskapens stemmer. Vitenskapsbilder, dialogisme og forskernærvær i fire historiefaglige tekster for allmennheten. Oslo: Skriftserien Sakprosa, nr. 2/2001. Tekst som partitur eller Historievitenskap som kommunikasjon: Nærlesning av fire historikertekster skrevet for ulike lesergrupper. Oslo: Unipub forlag (2004). Adr.: ILN, postboks 1102 Blindern, 0317 Oslo. E-post: johan.tonnesson@iln.uio.no

Annika Bøstein Myhr (ph.d.) er gjesteforskar ved Universitetet i Oslo. Ho disputerte i 2015 over doktoravhandlinga Memories out of Place and Season: England, Germany, Russia, Estonia, and Norway in Migration Literature Since 1989. Adr.: Flat 8, Clare Hall, 3 Hershel Road, Cambridge CB3 9AL, UK. E-post: a.b.myhr@iln.uio.no

a.b.myhr@iln.uio.no

Sandra Theting Aarstrand er masterstudent i nordisk litteratur. Adr.: Trondheimsveien 19 B, 0560 Oslo. E-post: sandrata@student.iln.uio.no

Sunniva Gjengedal Knapstad er master i nordisk litteratur, lektor ved Rosenvilde vgs. Adr.: Pontoppidans gate 15, 0462 Oslo. E-post: sunniva.knapstad@gmail.com

Karl G. Johansson (Fil. Kand.) er professor i norrøn filologi, (2015) «Compilations, collections and composite manuscripts. Some notes on the manuscript Hauksbók». I RE:writing: Medial perspectives on textual culture in the Icelandic Middle Ages. Chronos Verlag. 2014). «Till variantens lov. Behovet av nya perspektiv på medeltidens texthistoria», i Studier i svensk språkhistoria 12. Variation och förändring. Maria Bylin, Cecilia Falk & Tomas Riad (red.): AUS. Adr.: Universitetet i Oslo, ILN, postboks 1102 Blindern, 0317 Oslo. E-post: k.g.a.johansson@iln.uio.no

Karen Musæus er master i nordisk litteratur, lektor ved Ullern vgs. Adr.: Erika Nissens gate 3, 0480 Oslo. E-post: karenmusaeus@gmail.com

Ane Norreen Thorsen er lektor med Master i nordisk litteratur. Adr.: Furulundsveien 13A, 0282 Oslo. E-post: anenthorsen@gmail.com

Denne artikkelen diskuterer sjangerhybriditeten i Bergsveinn Birgissons bok Den svarte vikingen, og analyserer den i lys av teori som understreker betydningen av minner og glemsel for individuell og kollektiv identitet. Gjennom å rekonstruere den glemte eller fortrengte historien til landnåmsmannen Geirmund Heljarskinn, introduserer Birgisson leserne for en annen historie enn det nasjonale narrativet som har blitt fortalt av forfatterne av Landnámabók, Íslendingabók og sagaene. Han presenterer dermed leserne sine for den historiske «andre» i det islandske «selvet», og gjør det dermed også indirekte klart at fordi immigrasjon ikke er et nytt fenomen, betyr det at nasjoner har vært heterogene siden lenge før nasjonalstatene ble til på 1800-tallet.

Nøkkelord: Minne, glemsel, identitet, narrativ, sjanger, Island

Memory, oblivion, and identity: Bergsveinn Birgisson’s Den svarte vikingen as an identity-constitutive narrative

The genre hybridity of Bergsveinn Birgisson’s book Den svarte vikingen is discussed in this article in the light of theories accentuating the significance of memory and oblivion for individual and collective identity. In reconstructing the forgotten or repressed story of the settler Geirmund Heljarskinn, Birgisson introduces his readers to a story different from the traditional Icelandic national narrative told by the authors of Landnámabók, Íslendingabók and the sagas. He presents his readers with the historical «other» within the Icelandic «self», thereby indirectly underlining that, since immigration is not a new phenomenon, nations were heterogeneous long before the creation of nation-states in the 19th century.

Keywords: Memory, oblivion, identity, narrative, genre, Iceland
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon