Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Et brev fra den unge Camilla Wergeland

Torjus Moland er arkivar ved avdelingen for historiske arkiver ved Byarkivet i Drammen. Tidlegare steinerskulelærar. Mastergrad i historie frå Universitetet i Oslo i 2009 med mastergradsoppgåva Ragnvald Kale Kolsson og Orknøyingenes saga. En studie om høviskhet. Adr.: Tillaløkka 5, 3484 Holmsbu. E-post: tormol30@gmail.com

tormol30@gmail.com

Høsten 2014 ble arkivet etter Thaulow-familien på Modum ordnet og registrert ved Byarkivet i Drammen. Heinrich Arnold Thaulow som grunnla og bygget opp St. Olafs bad, var fetter av Camilla Collett, og under ordningsarbeidet dukket det opp ti til nå ukjente brev skrevet av henne. Ett av dem er skrevet på tysk i 1829 da Camilla bare var 16 år gammel og oppholdt seg ved Brødremenighetens skole i Christiansfeld. Adressaten er Heinrich Arnolds bror Johan Frederik Andreas Thaulow. Artikkelen presenterer først brevet i transkribert versjon, for så å drøfte om brevet faktisk er ført i pennen av Camilla Wergeland eller om det kan dreie seg om en avskrift. Skriften fremstår som et skoleeksempel på vakker gotisk håndskrift og er ulikt alt annet som er bevart etter forfatterinnen. Deretter diskuteres innholdet på bakgrunn av det vi ellers vet om Christiansfeld-oppholdet. I brevet til fetteren møter vi en glad og optimistisk 16-åring, og vi gis mulighet til nyansere den beskrivelsen Camilla Collett selv gir av skolegangen i sine memoarer. Videre drøftes relasjonen mellom de to søskenbarna og eventuell kontakt dem i mellom i årene som fulgte. Til slutt presenteres et portrett fetteren tegnet av Camilla i 1835.

Nøkkelord: Biografi, brev, transkripsjon, håndskrift

A letter from the young Camilla Wergeland

In the autumn of 2014, the archival collection of the Thaulow family in Modum was arranged and described at the Municipal Archives in Drammen. Heinrich Arnold Thaulow, founder of the balneological resort St. Olaf's Bath in Modum, was a cousin of the author Camilla Collett. During the archiving process, ten hitherto unknown letters from her were discovered, one of them in German and written in 1829 when Camilla Wergeland was just 16 years old and enrolled at the Moravian boarding school in Christiansfeld. The addressee is Heinrich Arnold's brother, Johan Frederik Andreas Thaulow. In this article, a transcribed version of the letter is presented, and it is discussed whether it was in fact penned by Camilla or is a transcript. This question arises because the font looks like a textbook example of Gothic penmanship, very unlike any other preserved sample of the author's handwriting. The content of the letter is discussed on the basis of what we otherwise know about the stay at Christiansfeld. In the letter to her cousin, we encounter a merry and optimistic 16-year-old girl, and are offered an opportunity to nuance the description of her schooling that the adult Camilla Collett gives in her memoirs. This is followed by a discussion of the relationship between the cousins and the possibility of contact between them in the ensuing years. Finally, a portrait of Camilla drawn by her cousin in 1835 is presented.

Keywords: Biography, letter, transcript, handwriting
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon