Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Å lese, se og høre film - En intermedial analyse av Dag Johan Haugeruds Som du ser meg

Anne Gjelsvik er professor i filmvitenskap, Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU. Gjelsvik har forska på populærfilm med vekt på vold, etikk og kjønnsroller, samt adaptasjon og medieteori. Hennar siste bøker er Hva er film (Universitetsforlaget, 2013), Adaptation Studies. New Approaches, New Challenges (Bloomsbury 2013) med Bruhn og Eirik Frisvold Hanssen) og Eastwood’s Iwo Jima. A Critical Engagement With Flags of Our Fathers & Letters from Iwo Jima (Columbia University Press, 2013), som er redigert saman med Rikke Schubart. Adr.: IKM, NTNU 7491 Trondheim. E-post: Anne.gjelsvik@ntnu.no

Anne.gjelsvik@ntnu.no

Jürgen Bruhn er professor Institutionen för film- och litteratur, Linnúniversitetet, Växjö. Bruhn har forsket i og skrevet om mellom anna Marcel Proust, M.M. Bachtin, litteraturteori og middelalderlitteratur. Dei seinare åra har Bruhn framfor alt forska i medieteoretiske spørsmål samt skrive intermediale analyser av film, tv-serier, litteratur. Med Anne Gjelsvik og Eirik Frisvold Hanssen har Bruhn redigert Adaptation Studies. New Approaches, New Challenges (Bloomsbury 2013). Våren 2016 kjem boka Medialities Matter. Intermediality in Narrative Literature på PalgraveMacmillan. Adr.: Linnéuniversitetet Box 451, 351 06 Växjö Sverige. E-post: Jorgen.bruhn@lnu.se

Jorgen.bruhn@lnu.se

Artikkelen tar utgangspunkt i norske filmkritikeres mottakelse av Som du ser meg (Dag Johan Haugerud 2012). Et flertall av norske filmkritikere fremhevet filmen som umiddelbart gjenkjennelig og realistisk, men overså med det mange av filmens formale kvaliteter. Vi argumenterer for en mer formal lesning av filmen som synliggjør viktigheten av de intermediale og metafiktive grepene Haugerud benytter. Artikkelen undersøker særlig litteraturen og musikkens tilstedeværelse i filmen, både som innhold og formelementer, men også som strukturerende prinsipp for filmen som helhet. Vårt argument er dermed at filmens tilsynelatende realisme er et resultat av et sofistikert formgrep, at den er farget av en «litterær» stil, og at filmen dermed kan leses i lys av Bertholt Brechts ideer om Verfremdrung og en distansert kunstopplevelse.

Nøkkelord: Film, realisme, immersion, intermedialitet, litteratur

Reading, watching and listening to film: an intermedial analysis of Dag Johan Haugerud’s I Belong

Our point of departure in this article is what we consider to be a simplified, but critical, reception of Dag Johan Haugerud’s (2012) feature film I Belong (Som du ser meg). Whereas most Norwegian film critics have focused on the feeling of immediate recognition and realism as the defining trait of the film, we follow another route. We pursue a more formal reading, one in which questions of intermediality and meta-fiction are crucial. In particular, we argue that I Belong offers a rich, and complicated, use of literature and music as both represented parts of the form and content of the film, but also as structures that form the entire film. We argue, in other words, that the supposed direct and «true» realism of I Belong is the result of a sophisticated formal system that relates the film to the «literary» style of certain French cinematic traditions, and consequently its aim deeply connected with Bertolt Brecht’s notions of Verfremdung and a distanced experience of art.

Keywords: Cinema, Realism, Immersion, Intermediality, Literature
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon