Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Digteren som de ufødtes vogter: Om digtning, potentialitet og kærlighed - Eksemplificeret ved Nelly Sachs’ digt «Auch dir, du mein Geliebter»

johan_lose@yahoo.dk

Poul Johan Lose er stud.mag. ved Litteraturvidenskab på Syddansk Universitet. Han har tidligere publisert artikler om Imre Kertész, Carl Schmitt og Villy Sørensen. E-post: johan_lose@yahoo.dk

b.boysen@sdu.dk

Benjamin Boysen er dr.phil. og lektor ved Litteraturvidenskab ved Syddansk Universitet. Han har utgitt The Ethics of Love: An Essay on James Joyce (Syddansk Universitetsforlag 2013) og Renaissance Subjectivity: Nothingness, Ambivalence, and Alterity in Francesco Petrarch and William Shakespeare er under utgivelse (Ashgate). Han arbeider for tiden med boken The Madness of Thinking, som søker å belyse forholdet mellom litteratur og filosofi. Adr.: Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber – Litteraturvidenskab, Campusvej 55, 5230 Odense M, Danmark. E-post: b.boysen@sdu.dk

Digteren som de ufødtes vogter. Om digtning, potentialitet og kærlighed – eksemplificeret ved Nelly Sachs’ digt «Auch dir, du mein Geliebter»

I det følgende vil vi søge at vise, at Nelly Sachs’ lyrik fremtvinger en besindelse på, hvordan kærlighed og potentialitet er afgørende til forståelsen af digtningens væsen. Gennem en læsning af Nelly Sachs’ digt «Auch dir, du mein Geliebter» fra In die Wohnungen des Totes (1947) – et digt og en digtsamling, der omhandler det nazistiske folkemord på jøderne – vil vi pege på, hvorledes hendes skrift er karakteriseret ved en bestræbelse på gennem konfrontationen med den traumatiske fakticitet at genindskrive den tabte potentialitet i det lyriske univers. Med andre ord uddrager Sachs’ smertelige og intense kærlighedsdiskurs det hymniske af det elegiske og giver den tilintetgjorte eksistens sin værensmulighed tilbage inden for lyrikkens verden. Forud for artiklens analytiske del går en teoretisk del, hvor vi gennem læsninger af Aristoteles, Martin Heidegger og Giorgio Agamben udvikler følgende tese: Digtningen udgør menneskets omsorgsfulde udlægning af dets værensmuligheder og værenskunnen, som imidlertid ikke kan reduceres til noget værende eller nogen form for aktualitet eller aktualisering. Digtningen er således at forstå som en kærlighed, der stræber efter at udsige det muliges mulighed.

Nøkkelord: potentialitet, kjærlighet, filosofi og litteratur, Nelly Sachs, poetisk diskurs

The Poet as the Guardian of the Unborn: On Poetry, Potentiality and Love – exemplified by Nelly Sachs’s «Auch dir, du mein Geliebter».

In this article, our intention is to show that the poetry of Nelly Sachs compels a reflection on how love and potentiality are crucial to understanding the nature of poetical writing. Through a reading of Sachs’s poem «Auch dir, du mein Geliebter» from the early collection of poems In die Wohnungen des Totes (1947) about the Nazi genocide of the Jews, we show how her writing, as it confronts the traumatic facticity, is characterized by an endeavour to re-inscribe the lost potentiality in the poetical universe. In other words, Sachs’s painful and intense discourse of love extracts the hymnic from the elegiac, as within the poetical realm, it restores the lost existential potential of the otherwise obliterated existences. The analytical section of the article is preceded by a theoretical section, in which we develop the following thesis through readings of Aristotle, Martin Heidegger and Giorgio Agamben: Poetical writing constitutes man’s careful interpretation of his existential potential and abilities, which, however, is non-reducible to any concrete beings or any kind of actuality or actualisation. Poetical writing is therefore to be understood as love striving to enunciate the possibility of the possible.

Keywords: potentiality, love, philosophy and literature, Nelly Sachs, poetical discourse
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon