Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Maskindikt og teknopoetikk i Øyvind Bergs Hva ville maskina ha sagt

hans.rustad@hihm.no

Hans Kristian Rustad (ph.d.), førsteamanuensis i nordisk litteratur. Blant Rustads viktigaste publikasjonar er «Fotografi som meditasjonspunkt i Paal-Helge Haugens ‘Seks stader’», i Langås, Unni (red.) Festskrift til Paal-Helge Haugen (2015), «Hanne Bramness’ lyrikk for barn og unge og langdiktet», i Skaret, Anne (red.) Barnelyrikk: en antologi (2015), Analyzing Digital Fiction (2013) og Digital litteratur (2012). Adr.: Høgskolen i Hedmark, Institutt for humanistiske fag, Holsetgata 31, 2318 Hamar. E-post: hans.rustad@hihm.no

Artikkelen er en lesning av Øyvind Bergs diktsekvens Hva ville maskina ha sagt (2012). Hensikten er å vise hvordan industrimaskinen framstilles i diktene, og hvordan diktsekvensen kan leses som teknopoetikk. Videre drøfter den noen sentrale trekk ved diktene, så som gjentakelser og bevegelser, skiftende utsigelsesposisjoner samt bruken av ironi. Til sist argumenterer artikkelen for at Berg med Hva ville maskina ha sagt tilfører teknopoetikken en ny dimensjon, nemlig en etisk og sosial dimensjon.

Nøkkelord: Øyvind Berg, poesi, teknopoetikk, maskindikt, gjentakelse

Machine poems and technopoetics in Øyvind Bergs Hva ville maskina ha sagt

Abstract: The article analyses Øyvind Berg’s sequence of poems Hva ville maskina ha sagt (What would the machine have said) (2012). It shows how the industrial machine appears in the poems, and how the sequence can be read as technopoetics. Further is discusses some central features in the poems, such as repetitions, movements, and irony. And last it argues that Berg with Hva ville maskina ha sagt contributes to the understanding of teknopoetics in relation to contemporary poetry by adding a new dimension, that is, an ethic and social dimension.

Keywords: Øyvind Berg, poetry, technopoetics, machine poems, repetition
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon