Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Affective narratology» i J. P. Jacobsens Gurresange (1867-1870) og Arnold Schönbergs Gurrelieder (1901-1911)

p.t.andersen@iln.uio.no

Per Thomas Andersen er professor i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han har publisert fleire artiklar og bøker, mellom anna Til stede (2013) og «Hvor burde jeg da være?» Kosmopolitisme og postnasjonalisme i nyere litteratur (2013). Adr.: Universitetet i Oslo, ILN, postboks 1102 Blindern, 0317 Oslo. E-post: p.t.andersen@iln.uio.no

Artikkelen er en sammenliknende analyse av J. P. Jacobsens Gurresange og Arnold Schönbergs Gurrelieder med fokus på affektive, narrative og komposisjonelle elementer. Studien fremmer synspunkter på hva man kunne kalle den affektive fortellings grunnelementer med henvisning til så vel psykologisk som narratologisk faglitteratur. I tillegg diskuteres noen estetiske særtrekk i forholdet mellom romantikk og modernisme.

Nøkkelord: J. P. Jacobsen, Arnold Schönberg, affektiv narratologi, multimodalitet, interart

«Affective narratology» in Gurresange (1867–1870) by J. P. Jacobsen and Gurrelieder (1901–1911) by Arnold Schönberg

The article is a comparative analysis of J. P. Jacobsen’s Gurresange and Arnold Schönberg’s Gurrelieder focusing on affective, narrative and compositional elements. The study promotes views on what one could call the basic elements of the affective narrative, drawing on both psychological and narratological theory. In addition, the article discusses some aesthetic characteristics in the transition from romanticism to modernism.

Keywords: J. P. Jacobsen, Arnold Schönberg, affective narratology, multimodality, interart
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon