Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Perler, epler og sopp: Kjønn, seksualitet og poetiske tilblivelser i Jenny Hvals Perlebryggeriet

ellen.mortensen@lle.uib.no

Ellen Mortensen er professor i allmenn litteraturvitskap ved Institutt for litterære, lingvistiske og estetiske studium, Universitetet i Bergen. Ho har mellom anna publisert bøkene The Feminine and Nihilism: Luce Irigaray With Nietzsche and Heidegger (1994) og Touching Thought: Ontology and Sexual Difference (2003), samt vore bidragsytar og (med)redaktør til bøkene Sex, Breath and Force (2006) og Kjønnsteori (2008). Mortensen har elles publisert ei rekkje artiklar i nasjonale og internasjonale tidsskrift og bokpublikasjonar, den siste med tittelen «Sexuate Difference in a Time of Terror», Thesis Eleven, February 2014 vol. 120, no. 1:75-89. Adr.: Universitetet i Bergen, LLE, Pb.7805, 5020 Bergen. E-post: ellen.mortensen@lle.uib.no

Som et eksempel på feministisk litteraturvitenskapelig praksis i dag foretar Mortensen to ulike lesninger av Jenny Hvals roman Perlebryggeriet (2009) hvor ulike teorier blir anvendt. Den ene lesningen tar utgangspunkt i begrepet intertekstualitet og utforsker romanens berøringspunkter med fransk feministisk teori (Irigaray, Kristeva og Cixous), mens den andre lesningen tilnærmer seg romanen via Deleuze og Guattaris begreper om kropp-uten-organer, affekt og minorisering for å problematisere romanens surrealistiske tilblivelser. De to lesningene fremhever ulike aspekter ved romanen og anskueliggjør på forskjellige vis Hvals særegne poetiske bearbeiding av det innfløkte forholdet mellom kjønn, kropp og seksualitet.

Nøkkelord: fransk feministisk teori, kvinneskrift (écriture féminine), det semiotiske, kropp-uten-organer, psykoanalyse, minorisering

Pearls, Apples and Fungi: Gender, Sexuality and Poetic Becomings in Jenny Hval's Perlebryggeriet

Serving as an exemplum of feminist literary criticism today, the article does two divergent readings of Jenny Hval’s novel Perlebryggeriet, while making use of different theories. The first takes the concept ‘intertextuality’ as point of departure in an exploration of the novel’s engagement with French feminist theories (Irigaray, Kristeva and Cixous), while the second reading marshalls Deleuze and Guattari’s concepts Body-without-Organs (BwO), affect and becoming minoritarian in order to problematize the novel’s surrealist figurations. The two readings bring to the fore different aspects of the novel and reveal in different ways how Hval poetically reworks the complex entanglement between gender, body and sexuality.

Keywords: French feminist theory, feminine writing, the semiotic, Body-without-Organs, psychoanalysis, becoming minoritarian
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon