Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Njutningens problematik: postfeminism, normativitet och »mommy porn»

anna.watz@liu.se

Anna Watz er lektor i engelsk litteratur ved Institutionen för Kultur och Kommunikation, Linköpings universitet. Ho har publisert ei rekkje artiklar og bokkapittel om Angela Carter, og hennar første bok, Angela Carter and Surrealism, kjem etter planen ut på det britiske forlaget Ashgate i 2015. Adr.: IKK, Linköpings universitet, 581 83 Linköping. E-post: anna.watz@liu.se

Den här artikeln behandlar det som har kallats ”Fifty Shades-fenomenet” i samtida populärkultur och media – en kulturell trend som framställer kvinnligt begär och kvinnlig njutning i termer av kvinnlig underkastelse. Artikeln syftar till att kritiskt reflektera kring hur feministisk litteraturkritik och teori ska närma sig Fifty Shades of Grey och dess efterföljare. Dessa texter utger sig för att vara ett djärvt och experimentellt uttryck för sexuell frigörelse för kvinnor, medan deras syn på sexualitet och begär i själva verket är högst konservativ och (hetero)normativ. Mer specifikt diskuterar artikeln hur en feministisk analys av den njutning som genereras i många kvinnliga läsare av dessa framställningar av underkastelse och masochism kan undgå att falla in i den begränsande dikotomi mellan ”sex-positiv” och ”sex-negativ” feminism som karaktäriserade många feministiska debatter under 1970- och 1980-talen. Artikeln diskuterar de sätt på vilka den feministiska litteraturforskaren kan närma sig ett fenomen som inte bara är populärlitterärt men som också har expanderat utanför litteraturens sfär och nu genomsyrar mycket av dagens media och kommers. Den nya skepnad och masspopulära kontext i vilka frågor om kvinnligt begär och njutning åter har aktualiseras genom Fifty Shades-fenomenet manar till en nydanande feministisk läsning som inte faller in i reduktiva och alltför förenklade resonemang.

Nøkkelord: “Fifty Shades-fenomenet”, kvinnlig njutning, kvinnligt begär, normativitet, postfeminism

The Problem of Pleasure: Postfeminism, Normativity and 'Mommy Porn'

This article interrogates what has been referred to as the »Fifty Shades phenomenon» in contemporary popular culture and media – a cultural trend that represents female desire and pleasure in terms of submission and masochism. The article reflects on how contemporary feminist literary criticism and theory might approach this phenomenon. The texts in question claim to liberate and empower women sexually, when in reality they perpetuate a deeply conservative and hetero-normative view of sexuality, desire and pleasure. More specifically, the article discusses how a feminist analysis of the pleasure generated in many women by these depictions of female submission and masochism can avoid being locked into a reductive dichotomy between »sex-positive» and »sex-negative» feminism, which characterised many feminist debates in the 1970s and 1980s. This article discusses ways in which the feminist literary critic can approach a cultural phenomenon that is not confined within a popular literary sphere, but that also dominates much contemporary popular media and trade. The scale of the media context in which female desire has been recently popularised, shaped and circulated poses new questions to – and demands new approaches of – feminist analyses, which this paper seeks to address.

Keywords: The »Fifty Shades phenomenon», female pleasure, female desire, normativity, postfeminism
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon