Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«En vis Skribent»: F. Poulain de la Barre (1647-1723) og hans tre cartesianske forsvar for kvinnen som hovedkilden til «feminismen» i L. Holbergs dikt «Zille Hans Dotters Gynaicologia» (1722)

Paal.Bjorby@lle.uib.no

Pål Bjørby, Ph.D. 1983, har siden 1995 vært ansatt som førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen, og han har tidligere vært ansatt som Associate Professor ved University of Oregon og University of Wisconsin-Madison. Han har skrevet en rekke artikler om 1800- og 1900-tallets nordiske litteratur, og også flere artikler om 1700-tallet og Ludvig Holberg. Han har dessuten vært redaktør for spesialnumre av tidsskrifter i blant annet USA, Sverige og England, med fokus på nordisk litteratur, feministisk teori, kjønnsteori og queer-teori. Han har også vært medredaktør av bøker om blant annet Ibsen, Skram og nynorsk litteratur, og dessuten redaktør for bokserien «Norwegian Women Writers». Adr.: Universitetet i Bergen, LLE, Pb. 7805, 5020 Bergen, Norge. E-post: Paal.Bjorby@lle.uib.no

«En vis Skribent»: F. Poulain de la Barre (1647–1723) og hans tre cartesianske forsvar for kvinnen som hovedkilden til «feminismen» i L. Holbergs dikt «Zille Hans Dotters Gynaicologia» (1722)

Artikkelen er en kontrasterende komparativ lesning av den franske filosofen Poulain de la Barres tre cartesianske radikale forsvar for kvinners rett til likestilling med menn, utgitt 1673-1675, og L. Holbergs dikt «Zille Hans Dotters Gynaicologia» fra 1722. Forskningen har med rette feiret Holbergs moderne «feminisme». Men forbindelsen til Poulain har aldri før blitt etablert. Fremstillingen av konkrete filologiske likheter mellom tekstene etterfølges av en punktvis gjennomgang Poulains hovedargumenter og samtidig påvisningen av disse i Holbergs dikt. Artikkelen etablerer en hittil ukjent kilde til Holbergs syn på kvinnen.

Nøkkelord: Holberg, «Zille Hanasdotters Gynaicologia» (1722), Poulain de la Barre, Three cartesian treatises (1673-75), fransk syttenhundretalls feminisme, opplysningstiden

«A certain Author»: F. Poulain de la Barre (1647–1723) and his three Cartesian defences for woman as the main source of the «feminism» in L. Holberg’s (1684–1754) poem «Zille Hans Dotters Gynaicologia» (1722).

By way of a contrastive comparative reading, the article argues for the strikingly close relationship between the radical feminist views of Poulain and Holberg – a relationship that has never been firmly established. Concrete philological evidence is presented, along with a point-by-point presentation of Poulain’s singularly transgressive claims on behalf of women and of their reappearance in Holberg’s poem.

Keywords: L. Holberg, «Zille Hans Dotters Gynaicologia» (1722), Poulain de la Barre, Three Cartesian Treatises (1673–1675), 17th-century French thought, radical feminism
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon