Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Disputaser i Edda gjennom 100 år

jonas.bakken@ils.uio.no

Jonas Bakken er ph.d. og førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Viktige publikasjoner omfatter blant annet Litteraturvitenskapens retorikk (2007) og Retorikk i skolen (2009). Adr.: ILS, Postboks 1099 Blindern, 0317 Oslo, Norge. E-post: jonas.bakken@ils.uio.no

Disputaser i Edda gjennom 100 år

En analyse av de 76 doktordisputasene som har vært publisert i Edda i perioden 1914–2013, indikerer at det skjedde en grunnleggende endring i norsk litteraturvitenskap på slutten av 1950-tallet. Tidligere var disputasene preget enten av paradigmeinterne diskusjoner, der det teoretiske og metodologiske grunnlaget for avhandlingen ble tatt for gitt, eller av paradigmekonflikter mellom doktoranden og én eller flere opponenter. Fra slutten av 1950-tallet tilkjennes doktorandene en stor grad av frihet til selv å velge og å utvikle det teoretiske og metodologiske grunnlaget for sin egen forskning, og diskusjonene foregår langt på vei på avhandlingenes egne premisser. Denne teoretiske og metodologiske friheten har preget norsk litteraturvitenskap helt fram til i dag.

Nøkkelord: Edda, disputas, paradigme, faghistorie, norsk litteraturvitenskap

100 years of doctoral disputations in Edda

Analysis of the 76 doctoral disputations published in Edda in the period 1914–2013 indicates that a fundamental change took place in Norwegian literary studies in the late 1950s. Previously, the disputations had been characterized either by paradigm internal discussions, where the dissertation’s theoretical and methodological foundation was taken for granted, or by paradigm conflicts between the candidate and one or more of the opponents. From the late 1950s on, the candidates have been granted a large degree of freedom to choose and develop the theoretical and methodological foundation for their own research, and to a large extent the discussions are founded in the premises laid out in the dissertations. This theoretical and methodological freedom characterizes Norwegian literary studies to this day.

Keywords: Edda, disputation, paradigm, history of academic field, Norwegian literary studies
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon