Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Auget og den fordømte kroppen - Om Tor Ulvens nyansering av Merleau-Pontys kunstfilosofi

hadle.andersen@helsinki.fi

Hadle Oftedal Andersen er førsteamanuensis ved Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet. Han er lyrikkanmelder i Klassekampen og har blant annet publisert: «The Brand poet strikes back» i Ibsen Studies 1/2014; «Gleden ved landskapet» i Norsk litterær årbok 2010; Kroppsmodernisme, Helsingfors universitet 2005. Adr.: Nordica, Pb. 24, 00014 Helsingfors universitet, Finland. E-post: hadle.andersen@helsinki.fi

Auget og den fordømte kroppen Om Tor Ulvens nyansering av Merleau-Pontys kunstfilosofi

Eit dikt frå Det tålmodige (1987) blir lese som ein intertekstuell dialog med ein passasje i Maurice Merleau-Pontys essay Öyet og ånden (1961). Målet er å visa at Ulven refererer til det Merleau-Ponty skriv i samband med holemåleria i Lascaux, og korleis dette kan opna for ei klarare forståing av Ulvens syn på tilhøvet mellom kroppen og den ytre verda. Det er denne artikkelens påstand at Ulven, frå eit delt utgangspunkt, er spesielt interessert i å utvikla desse undersøkingane mot meir problematiske sider ved det å vera fysisk til stades i verda.

Nøkkelord: Tor Ulven, Maurice Merleau-Ponty, Lascaux, fenomenologi, lyrikk, poesi, postmodernisme, interart, hulemaleri, billedkunst

The eye and the damned body: On Tor Ulven’s nuancing of Merleau-Ponty’s philosophy of art

A poem from Det tålmodige (1987) is read as an intertextual dialogue with a passage in Maurice Merleau-Ponty’s essay Eye and Spirit (1961). The aim is to show that Ulven is referring to what Merleau-Ponty writes in relation to the cave paintings at Lascaux, and how this might open up for a clearer understanding of Ulven’s view of the relationship between the body and the sensory world. It is the claim of this article that, in his poetry, Ulven from a shared point of view is especially interested in developing the investigations towards more problematic aspects of being physically present in the world.

Keywords: Tor Ulven, Maurice Merleau-Ponty, Lascaux, phenomenology, poetry, postmodernism, interart, cave painting, visual art
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon