Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

»Til Ostindien eller St. Croix«

annegret.heitmann@lrz.uni-muenchen.de

Annegret Heitmann er professor i Nordische Philologie ved Ludwigs-Maximilians-Universität i München. Siste bokpublikasjonar: (med H. Eglinger): Landnahme. Anfangserzählungen der skandinavischen Literatur um 1900, 2010; (m. Katarina Yngborn og Annette E. Doll): Am Rand. Zur Poetik des skandinavischen Aphorismus, 2012; Henrik Ibsens dramatische Methode, 2012. Forskingsområde: skandinavisk litteratur, særleg omkring 1900, sjølvbiografiar, dramatikk, aforismar, kjønnsforsking og intermedialitet. Adr.: Institut für Nordische Philologie, Ludwig-Maximilians-Universität, Geschwister-Scholl-Platz 1, D-80539 München, Tyskland. E-post: annegret.heitmann@lrz.uni-muenchen.de.

Artiklen undersøger et relativt lidt udforsket korpus af dansk-norsk 1700-tals dramatik ved at belyse det udfra det tidstypiske og tidsdiagnostiske begreb ‘cirkulation’, som bruges for at udfordre en blot nationalfilologisk forståelse af det tidlige teater. Der fremhæves forskellige aspekter af transnationalitet, som viser sig både som tematiske, sproglige, strukturelle og poetologiske spor som gør det muligt at relationere teksterne til en historisk fase af globalisering.

Nøkkelord: 1700-tals dramatik, verdenslitteratur, cirkulation, globalisering, kosmopolitisme, kolonialisme

»To East-India or St. Croix«. Traces of globalisation / Forms of circulation in 18th century theatre

The article investigates a relatively little known corpus of Danish–Norwegian 18th-century drama. Its starting point is the concept of ‘circulation’, which is both a significant metaphor in contemporary debates and a diagnostic tool challenging a national-philological perspective, and which has seen the drama mainly in the context of the institutionalisation of a national theatre. Several aspects of transnationality are highlighted which have left some thematic, linguistic, structural and poetologic traces in the plays that make it possible to situate them in the context of an early phase of globalisation.

Keywords: 18th century drama, world literature, circulation, globalisation, cosmopolitism, colonialism
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon