Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Mellemværende - Om grænseopløsning, tvetydighed og ugennemsigtighed i Søren Kierkegaards »Forførerens Dagbog«

mette.mortensen@outlook.com

Mette Mortensen er stud.mag. i litteraturvitskap ved Københavns Universitet og frilansredaktør for forlaget Batzer & Co. Ho er BA i antropologi (2008) og dansk (2013) fra Københavns Universitet. E-post: mette.mortensen@outlook.com

Med afsæt i en skærpet opmærksomhed omkring det umådeligt nuancerede billedsprog i Søren Kierkegaards «Forførerens Dagbog» (1843) udforsker denne artikel værkets pseudonyme forfatter Johannes Forføreren som en uendeligt varieret litterær skikkelse, der manifesterer sig som en grænseoverskridende væren mellem verdner og modsatte kategorier. Interessen samler sig om at undersøge, hvordan Johannes i sin bestræbelse på at leve poetisk iscenesætter en opløsning af grænser mellem virkelighed og poesi; hvordan han med blikket som sit kraftcenter transfigurerer virkeligheden og placerer sig selv, den unge Cordelia og ikke mindst læseren i et sløret grænseland karakteriseret ved tvetydighed og ugennemsigtighed – kvaliteter, der kommer til at repræsentere udgangspunktet for Kierkegaards udforskning af menneskets indre skyggespil.

Nøgleord: Søren Kierkegaard, «Forførerens Dagbog», Enten, Eller, teatret som metafor, visualitetshistorie.

Being in between

On ambiguity, opacity and the disintegration of boundaries in Søren Kierkegaard’s »The Seducer’s Diary«

With detailed attention to the enormously nuanced imagery in Søren Kierkegaard’s »The Seducer’s Diary« (1843), the article explores the pseudonymous author of the diary, Johannes the Seducer, as an immensely varied literary character existing between worlds and opposite categories. The article presents an examination of how Johannes in his efforts to live poetically stages a disintegration of the boundaries separating reality and poetry. By way of his gaze and imagination he transfigures reality and draws the young Cordelia, as well as the reader, into a blurred borderland characterized by ambiguity and opacity – qualities that come to represent the starting point for Kierkegaard’s exploration of the inner shadow play of man.

Keywords: Søren Kierkegaard, »The Seducer’s Diary«, Either, Or, the theatre as metaphor, history of visuality
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon