Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Helgeninnen med diktersjelen» - Sigrid Undsets Caterina av Siena lest i lys av nyere forskning

unn.falkeid@littvet.su.se

Unn Falkeid er Dr. art. og akademiforskar ved Det Kungliga Vitterhetsakademien, Stockholms universitet. Ho har mellom anna publisert monografien Petrarca og det moderne selvet (2007), antologien Dante. A Critical Reappraisal (2008), samt ei rekkje artiklar på engelsk, norsk og italiensk om tidlegmoderne litteratur. Ho er i ferd med å avslutte monografien Polemics on Power and Powerlessness during the Avignon Papacy. Ho redigerer dessutan antologiane The Cambridge Companion to Petrarch saman med Albert R. Ascoli (Berkeley) og Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry saman med Aileen A. Feng (University of Arizona). Adr.: Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet, 10691 Stockholm, Sverige. E-post: unn.falkeid@littvet.su.se

Den siste boken Sigrid Undset skrev før hun døde i 1949, var en studie av Caterina av Siena, den første kvinnelige forfatteren i Italia og en ruvende skikkelse i italiensk og europeisk politikk på 1300-tallet. I de siste tjue årene har Caterina vært et yndet studieobjekt blant feministiske teologer og religionshistorikere, inntil litteraturforskere ganske nylig kastet seg over henne. Overraskende lite er imidlertid blitt skrevet om Undsets bok, og den fikk en blandet mottakelse da den ble publisert posthumt i 1951. Den foreliggende artikkelen vurderer ikke bokens litterære kvaliteter, ei heller hvilken plass den har i Undsets forfatterskap. I lys av den økende interessen for Caterina av Siena, er siktemålet å undersøke hvordan Undsets studie står seg i den moderne Caterina-forskningen. Hva særpreger Undsets fortolkning og presentasjon av denne legendariske kvinneskikkelsen, og hvilken berettigelse har boken hennes i dag?

Nøkkelord: Sigrid Undset, Caterina av Siena, kvinnelige forfattere, middelalder

«The Saint with a Poet’s Voice»

A Reading of Catherine of Siena by Sigrid Undset in Light of Modern Scholarship.

The last book Sigrid Undset wrote before she died in 1949 was a study of Catherine of Siena, the first female author in Italy and a dominant figure in Italian and European politics during the fourteenth century. In the past twenty years increasing attention has been given to Catherine’s work by historians and feministic theologians, and recently literary scholars too have begun to study her work and activities. However, surprisingly little has been written about Undset’s book, which received mixed critical acclaim when it was published posthumously in 1952. The present article does not deal with the literary qualities of the book nor with its position in Undset’s authorship. In light of the growing interest in Catherine of Siena, the aim of the article is to explore the place of Undset’s work within modern scholarship on Catherine. What characterizes Undset’s interpretation of this legendary saint, and how does her study contribute to contemporary research?

Keywords: Sigrid Undset, Catherine of Siena, medieval female writers
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon