Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Flugan och förtrycket – Det koloniala och patriarkala våldets individuella och universella aspekter i Sofi Oksanens Utrensning

anna.salomonsson@lnu.se

Anna Salomonsson er ph.d. ved Institutionen för Film och Litteratur ved Linnéuniversitetet i Växjö. Hun er medlem av det tverrvitenskapelige forskermiljøet Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies. I sitt pågående avhandlingsarbeid studerer hun hvordan koloniale og postkoloniale maktforhold gestaltes i tre verk av Sara Lidman: Hjortronlandet (1955), Med fem diamanter (1964) og Samtal i Hanoi (1966). Adr.: Linnéuniversitetet, Institutionen för Film och Litteratur, 351 95 Växjö, Sverige. E-post: anna.salomonsson@lnu.se

Sofi Oksanens Utrensning (2008) utspelar sig i ett Estland på gränsen mellan två samhällssystem, det sovjetiska och det kapitalistiska. Den skildras utifrån två kvinnors perspektiv vilka båda har upplevt systematiskt förtryck. Oksanen beskriver dem dock som ambivalenta, såtillvida att de inte automatiskt solidariserar med varandra och att de själva använder våld i syfte att frigöra sig. Artikeln visar hur karaktärernas ambivalens beror på psykologiska effekter till följd av det koloniala och patriarkala våldet, och att dessa känslor kan synliggöras när man studerar likheter och skillnader mellan deras erfarenheter. Med stöd av Fanons och Mohantys teorier, analyserar jag hur karaktärerna återerövrar synen på sig själva som subjekt i relation till såväl kommunistiska som kapitalistiska maktcentra. Därigenom vill jag visa att Utrensning kan läsas som en postkolonial och feministisk roman som pekar mot en universalism åskådliggjord av två kvinnors individuella erfarenheter i en estnisk kontext.

Nøkkelord: Sofi Oksanen, Utrensning/Puhdistus, postkolonialism, feminism, Fanon, Mohanty

Colonial and Sexual Violence in Sofi Oksanen’s novel Purge.

Sofi Oksanen’s novel Purge (2008) unfolds in Estonia at the time of the cultural transition from Soviet communism to European capitalism and is depicted from the viewpoint of two women, both of whom have experienced systematic violence. However, Oksanen portrays the women as ambivalent individuals who do not automatically solidarise with each other and who are capable of violence in breaking free from oppression. In this article I argue that the characters’ ambivalence is due to the psychological effects of colonial and sexual violence and that these feelings are rendered visible when examining the field of tension between their different experiences. Based on theories by Fanon and Mohanty, I analyse the characters’ regaining of self-agency in relation to communist and capitalist epistemologies. In this way I intend to show that Purge can be read as a postcolonial and feminist novel pointing toward a universalism constituted by two women’s individual experiences in an Estonian context.

Keywords: Sofi Oksanen, Purge/Puhdistus, postcolonialism, feminism, Fanon, Mohanty
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon