Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Editore-traditore? – Knut Hamsun lest, oversatt og publisert av italienske neofascister

giuliano.damico@hivolda.no

Giuliano D’Amico er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Høgskolen i Volda. I 2011 fikk han sin ph.d. ved Universitetet i Oslo med en avhandling om Ibsens tidlige italienske resepsjon. Blant hans siste publikasjoner kan nevnes Domesticating Ibsen for Italy. Enrico and Icilio Polese’s Ibsen Campaign (Edizioni di Pagina 2013), Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier (Novus 2013, redigert sammen med Liv Bliksrud, Marius Wulfsberg og Arnfinn Åslund) og Lyset kommer fra sør. Italias frigjøringskamp sett av datidens norske forfattere (Gyldendal 2011, redigert sammen med Elettra Carbone). Han har også publisert en rekke artikler, blant annet i Edda, Ibsen Studies og Scandinavian Studies. Adr.: Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda, Norge. E-post: giuliano.damico@hivolda.no

Artikkelen skisserer en historie om Hamsun-resepsjonen blant italienske neofascister og drøfter deres lesninger av hans verk. Denne resepsjonen strekker seg helt fra den første etterkrigstiden til våre dager, og omfatter en rekke ulike stemmer i den italienske neofascismen, både radikale og moderate. Artikkelen legger spesiell vekt på og analyserer den første italienske oversettelsen av På gjengrodde stier, som kom ut i 1962. Denne teksten er et direkte uttrykk for denne neofascistiske resepsjonen, og åpner opp for en diskusjon av forholdet mellom makt og oversettelse. I tillegg tyder denne case study på at en slik høyreradikal resepsjon av Hamsun ikke er et isolert italiensk tilfelle. Dette problematiseres i slutten av artikkelen med noen eksempler fra Frankrike.

Nøkkelord: Knut Hamsun, neofascisme, Italia, resepsjonsstudier, oversettelsesteori, makt

Editore-traditore?

Knut Hamsun read, translated and published by Italian neofascists

The article sketches a history of the reception of Knut Hamsun among Italian neofascists and discusses their reading of his works. It stretches from the first years after World War II to today, and includes a series of different voices within Italian neofascism, both radical and moderate. In particular, the article focuses on the first Italian translation of On Overgrown Paths, which came out in 1962. This text is a direct expression of its neofascist reception, and opens the door to a discussion of the relationship between translation and power. More generally, the article suggests that this neofascist reception of Hamsun is not an isolated Italian phenomenon. This is discussed through a few concluding examples from France.

Keywords: Knut Hamsun, neofascism, Italy, reception studies, translation theory, power
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon