Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Det sanna pojkhumöret – Krig, lek och trivialisering i Ossian Elgströms pojkböcker

olle.widhe@lit.gu.se

Olle Widhe er ph.d. og postdoc. ved Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, med et prosjekt om lekskildringer i svenske barnebokutgivelser fra den franske revolusjonen til Berlinmurens fall. Han utdanner også lærere ved Institutionen för Individ och samhälle, Högskolan Väst, i Trollhättan. Adr.: Adr.: Litteraturvetenskap, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Box 200, SE-40530 Göteborg, Sverige. E-post: olle.widhe@lit.gu.se

I ett historiskt perspektiv kännetecknas krigsskildringar ofta av trivialiseringsprocesser som förminskar kriget och gör det bekant och åtråvärt istället för skrämmande och farligt. I denna artikel inriktar jag mig på den svenska författaren Ossian Elgström (1883–1950) och pekar på att en sådan trivialiseringsprocess utgör ett central inslag i den vardagsrealistiska pojkboken under 1900-talets första hälft. Genom den fiktiva skildringen av barn som leker krig framställs inte bara den patriotiska soldaten som ett viktigt manlighetsideal i nära förbindelse till barns förmodat alldagliga upplevelser. Lekmotivet trivialiserar kriget och iscensätter en specifik form av hegemonisk maskulinitet som står i spänningsfullt förhållande till vuxenvärlden. Det är en maskulinitet som karakteriseras av mod och ära, men också av humor, rent spel och kamratskap. Både berättelsens struktur och berättandets fokalisering visar sig vara betydelsefulla i förhållande till trivialiseringsprocessen och föreställningen om pojkmaskulinitet i Elgströms böcker. I relation till krigsleksmotivet diskuterar jag avslutningsvis Elgströms förhållande till nationalsocialistiska strömningen under mellankrigstiden.

Nøkkelord: Maskulinitet, pojkböcker, lek, trivialisering, nationalism, första världskriget

Being a Boy

War, Play and the Process of Trivialization in Ossian Elgström's Books for Boys

In popular culture, the memory of war is often appropriated through a process of trivialization, diminishing war so that it becomes familiar and desirable rather than ominous and frightening. With a focus on the Swedish author and illustrator Ossian Elgström (1883–1950), the article suggests that the process of trivialization is central to the understanding of play in boy’s literature published at the beginning of the twentieth century. Through the fictional representation of children playing at war, the patriotic soldier not only becomes a quintessential figure of masculinity. The play elements trivialize war and uphold a specific form of hegemonic masculinity characterized by courage and honor as well as humor, fair play and camaraderie in contrast to the adult world. Both narrative structure and shifting of focalization prove to be important in relation to the process of trivialization and the imagining of boyhood masculinity in Elgström’s books. In connection with the war play motif, the article ends with a discussion of Elgström’s interwar engagement in national socialist activities.

Keywords: Masculinity, play, process of trivialization, boy’s literature, nationalism, First World War
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon