Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

National og medial hybriditet: Et faghistorisk supplement (1978–2013)

elisabeth.oxfeldt@iln.uio.no

Elisabeth Oxfeldt er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Ho har mellom anna gitt ut: Romanen, nasjonen og verden. Nordisk litteratur i et postnasjonalt perspektiv (2012), Journeys from Scandinavia. Travelogues of Africa, Asia, and South America, 1840-2000 (2010), H.C.Andersens eventyr på film (2009), Nordic Orientalism. Paris and the Cosmopolitan Imagination 1800-1900 (2005). Adr.: Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Postboks 1102 Blindern, N-0317 Oslo, Norge. E-post: elisabeth.oxfeldt@iln.uio.no

Artiklen analyserer videnskabelige artikler udgivet i Edda mellem 1978 og 2013. Fokus er på artikler, der problematiserer det «norske» og det «nordiske» samt «litteratur»-begrebet. Dette gør de ved at benytte sig af postkolonialistisk teori (Said og Bhabha) eller ved at skrive indenfor felterne interart og intermedialitet. Et sideløbende spor følger lederartiklernes problematisering af de samme begreber, «nordisk» og «litteratur». Hensigten er at skrive et faghistorisk supplement, der fremhæver forskningsbidrag fra «marginerne», især dem skrevet af ikke-norske/ikke-nordiske nordister og kvinder.

Nøkkelord: Eddas historie, nordisk litteratur, kritikhistorie, postkolonialisme, interart, intermedialitet, køn

National and medial hybridity: a scientific supplement (1978–2013)

In this study of works published in Edda 1978–2013, I focus on articles problematizing the »Norwegian« and the »Scandinavian« as well as the notion of »literature« – articles deriving from postcolonialist theory (Said and Bhabha) or written within the fields of interart and intermediality. A parallel track traces the way in which the terms national and literary are discussed and problematized in the introductions by the editors of each volume of Edda. My goal is a supplement to the recent history of Norwegian literary criticism emphasizing contributions from the »margins«, especially those by non-Norwegians/non-Scandinavians and women.

Keywords: History of Edda, Scandinavian literature, history of literary criticism, postcolonialism, interart, intermediality, gender
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon