Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kampen om lyrikken – Litteraturvidenskabelige refleksioner over en genre

pstein@cgs.aau.dk

Peter Stein Larsen er dr.phil., ph.d. og professor i nordisk litteratur ved Aalborg Universitet. Han er leiar av forskingsprosjektet Contemporary Poetry between Genres, Art Forms, and Media og bokmeldar ved Kristeligt Dagblad. Han har skrive Nattehimlens poetik. Studier i moderne nordisk lyrik (2011), Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000 (2009), Modernistiske outsidere (1998) og Digtets krystal (1997), samt vore medredaktør av Kulturtrafik. Æstetiske udtryk i en global verden (2011), Interaktioner. Om kunstarternes produktive mellemværender (2009), Stedet (2008), Litterære metamorfoser (2005) og Modernismens historie (2003). Adr.: Institut for Kultur og Globale Studier (HUM), Kroghstræde 3, Lokale: 2-202. 9220 Aalborg Ø, Danmark. E-post: pstein@cgs.aau.dk

Artiklen er en diskussion af lyrikkens status i forhold til litteraturen og litteraturvidenskaben. Dens udgangspunkt er forundringen over samtidens voldsomme angreb på lyrikken, i betragtning af at denne i virkeligheden er en særdeles vital genre. Det påpeges, at lyrikken har et unikt potentiale med hensyn til fremvæksten af en mangfoldighed af former og formsprog og med hensyn til at interagere med andre kunstarter og medier. Det understreges endvidere, at lyrikken nu som tidligere har indgået i et uomgængeligt og frugtbart samspil med litteraturvidenskaben. Der er en parallel udvikling mellem på den ene side nye poetiske eksperimenter og på den anden side den litteraturteoretiske pluralisme med retninger som dekonstruktion, fænomenologi, nyformalisme, kognitiv lingvistik, stedsforskning, økokritik, ekfrasestudier samt andre interartielle og intermediale studier. Endelig argumenteres der for, at den poetiske genre udgør en yderst vigtig del af det litterære felt, hvor dens modsætning på ingen måde er den eksperimenterende prosa, men derimod bestselleren.

Nøkkelord: Lyrik, litteraturkritik, genre, lyrikhistorie, interartiel lyrik, intermedial lyrik

The argument about poetry

Literary study reflections on a genre

The article is about the status of poetry in relation to literature and literary criticism – its starting point being the contemporary attack on poetry, which is in fact a vital genre. Poetry has the unique potential of being the outcome of a variety of forms and idioms, and of interacting with other art forms and media. The article emphasises how poetry is part of vital and important interaction with literary criticism. There is a parallel development between new poetic experiments and the pluralism of schools of criticism, such as deconstruction, phenomenology, formalism, cognitive linguistics, studies of place, ecocriticism, studies of ekphrasis, and other interartial and intermedial studies. Finally, it is argued that the poetic genre is an extremely important part of the literary field, with poetry unopposed to the experimental prose but standing in contrast to the bestseller.

Keywords: Poetry, literary criticism, genre, poetry history, interartial poetry, intermedial poetry
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon