Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvorfor fanfare? – Ideologihistorie som problem i norsk litteraturforskning

heming.gujord@lle.uib.no

Heming Gujord er dr. art. og førsteamanuensis ved Institutt for litterære, lingvistiske og estetiske studium, Universitetet i Bergen. Han har blant anna publisert: «Karl O. Knausgårds blomsterstykke» i NLvT 02/2012, «Å leve det er å drepe» i Nytt Norsk Tidsskrift 03/2011 og biografien Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Aschehoug, 2007. Medredaktør av Norsk litterær årbok. Adr.: Universitetet i Bergen, LLE, Pb. 7805, 5020 Bergen, Norge. E-post: heming.gujord@lle.uib.no

Etableringen av allmenn litteraturvitenskap som studiefag innevarslet en lavkonjunktur for historiske perspektiver i norsk litteraturforskning. Artikkelen forfølger hvordan dette impliserte en utfordring for Eddas funksjon som et Nordisk tidsskrift for litteraturforskning i den filologiske tradisjonen etter Gerhard Gran og Francis Bull. Til og med Åse Hiorth Lerviks redaktørperiode praktiserte Edda en slags proteksjonisme i forhold til angrepene på det spesifikt historiske. Men med redaktørskiftet til Asbjørn Aarseth i 1986 skjedde det et paradigmeskifte der Edda distanserte seg fra historiske studier. Fraværet av historiske perspektiver i norsk litteraturforskning eksemplifiseres med Rolf Jacobsen, hvis forhold til nasjonalsosialismen har blitt grunnleggende belyst i pressehistorien, men bare kursorisk er blitt behandlet i litterære studier. I artikkelen argumenteres det for et mindre komplekst tekstbegrep og en styrket dialog med faghistorikere i norsk litteraturforskning.

Nøkkelord: Faghistorie, historisk litteraturforskning, ideologihistorie, Rolf Jacobsen, Roman Jakobson, tekstbegrepet

Why fanfare?

The history of ideology as a problem in Norwegian scholarship of literature

The foundation of comparative literature (allmenn litteraturvitenskap) as an academic discipline heralded a long-lasting downturn as far as historical perspectives within Norwegian scholarship of literature are concerned. The paper investigates how this change represented a challenge to Edda, a Scandinavian Journal of Literary Research, in the tradition of philological scholarship, with Gerhard Gran and Francis Bull as founding fathers. Up to and including the editorial board of Åse Hiorth Lervik, Edda defended the tradition of historical scholarship, whereas in 1986 the editorial board of Asbjørn Aarseth implied a paradigm shift. The neglecting of historical perspectives within Norwegian scholarship of literature is exemplified by Rolf Jacobsen, whose affiliation with national socialism is thoroughly studied in the history of the printing press, but barely discussed within the field of literary research. A too complex concept of the text as an object of academic scholarship is pointed out as a problem in the paper.

Keywords: History of scholarship, historical scholarship, history of ideology, Rolf Jacobsen, Roman Jakobson, concept of the text
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon