Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Nabospråkslitteratur fra hele verden?

p.t.andersen@iln.uio.no

Per Thomas Andersen er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han disputerte i 1991 på avhandlingen Dekadanse i nordisk litteratur 1880–1900. Seneste utgivelser: Norsk litteraturhistorie, 2. Utg. (2012); Hvor burde jeg da være? Kosmopolitisme og postnasjonalisme i nyere litteratur (2013); Til stede (2013, under utgivelse). Adr.: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Postboks 1102 Blindern, 0317 Oslo. E-post: p.t.andersen@iln.uio.no

Artikkelen diskuterer på faghistorisk bakgrunn forholdet mellom nasjonallitteraturens akademiske tradisjon og verdenslitteraturkonseptet. Begge tradisjoners kunnskapsfelt drøftes i lys av de utfordringer globaliseringen representerer, og begge fremstilles som gjensidig uunnværlige. Artikkelen drøfter også noen mulige fremtidsspor for nasjonallitteraturens fagtradisjon, der kosmopolitisk teori spiller en sentral rolle, sammen med en ’glokal’ utvidelse av begrepet nabospråkslitteratur.

Nøkkelord: Verdenslitteratur, nasjonallitteratur, faghistorie, kosmopolitisme, nordiskfaget

Global neighbour languages?

The article discusses the relation between the academic scholarly traditions in national literature and the concept of world literature. Both traditions, and their field of knowledge, are discussed in relation to contexts of globalization, and both are understood as mutually indispensable. The article also points to some future tracks for the discipline of national literary studies, where theories of cosmopolitanism play a central role together with a ‘glocal’ extension of the concept of neighbour languages.

Keywords: World literature, national literature, history of academic fields, cosmopolitanism, Scandinavian studies
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon