Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Litteraturforskningens performative øyeblikk – Noter til en kritikkhistorisk disputas

sissel.furuseth@ntnu.no

Sissel Furuseth, dr.art., professor i nordisk litteraturvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun er prosjektleder for det nasjonale samarbeidsprosjektet Norsk litteraturkritikks historie 1870–2000. Verdiforvaltning og mediering og har blant annet publisert Mellom stemme og skrift. En studie i Gunvor Hofmos versifikasjon (2003), Norsk litterær modernisme (med John Brumo, 2005) og Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880 (red., med Jahn Holljen Thon og Eirik Vassenden, 2010). Adr.: NTNU, Institutt for språk og litteratur, 7491 Trondheim. E-post: sissel.furuseth@ntnu.no

I skjæringspunktet mellom retorisk og historisk analyse har Arild Linneberg utviklet en kreativ litteraturkritikk der den akademiske diskursen glir over i performativt maskespill. Hans kritikkhistoriske disputas (1992) har mye til felles med den kunstneriske avantgardens streben etter å tilbakeføre kunsten til livspraksis. Slik representerer hans dekonstruerende kritikkhistorie både litteraturteoriens høydepunkt og krise i nordisk litteraturvitenskap. I artikkelens drøfting av avhandlingens faghistoriske betydning står begreper som begivenhet, hendelse, øyeblikk og vendepunkt sentralt. Et historiografisk påtrengende spørsmål er i hvilken grad de avgjørende øyeblikkene skal lokaliseres i de historiske begivenhetene som sådan, i det tekstlige materialet eller i historikerens egen diskurs.

Nøkkelord: Litteraturkritikk, faghistorie, historiografi, Arild Linneberg, disputas

The performative moment of literary criticism: Notes to a disputation about the history of criticism

At the intersection point between rhetorical and historical criticism, Arild Linneberg has developed a creative critique where the academic discourse transforms to performative masque. His disputation on the history of criticism (1992) has much in common with artistic avant-garde ambitions to bring art back to the practice of life. Thus, his deconstructing history of criticism represents both the peak and the crisis of literary theory in Scandinavian literary research. When discussing the historical impact of the thesis, the article finds the concepts of event, happening, moment and turning point central. An insistent question from a historiographical point of view concerns the extent to which the decisive moments should be localized in the events as such – the text corpus or in the discourse of the historian.

Keywords: Literary criticism, historiography, Arild Linneberg, disputation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon