Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fanget i fortid – Tre traumefortellinger av Jon Fosse

unni.langas@uia.no

Unni Langås, professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder. Siste bokutgivelse er Dialogues in Poetry. An Essay on Eldrid Lunden (2010). Under utgivelse er antologien Diktet utenfor diktsamlingen. Modernisme i nordisk lyrikk 6 (sammen med Stefan Kjerkegaard). Unni Langås er leder av den nasjonale forskerskolen Tekst, bilde, lyd, rom og president i IASS (International Association of Scandinavian Studies). Leder sammen med Ingrid Nielsen forskningsprosjektet Traumets litteraritet: erindring og skapelse og sammen med Mark Sandberg Trauma Fictions in Contemporary Culture. Adr.: Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder, postboks 422, N-4604 Kristiansand, tlf. 38142075. E-post: unni.langas@uia.no.

Artikkelen fokuserer på tre prosafortellinger av Jon Fosse, Naustet (1989), Det er Ales (2004) og Olavs draumar (2012), der intensjonen er å vise at et hovedtema i Fosses forfatterskap er traumatiske opplevelser og reaksjoner på dem. De tre bøkene handler alle om fiktive personer som i fortiden har opplevd noe katastrofalt og sjokkartet, som overvelder dem, og som i nåtiden fikserer dem i stadige gjenopplevelser. De er preget av ufrivillige og ukontrollerte erindringer, som de ikke slipper fra, og som dominerer deres liv og svekker deres evne til normal atferd. Problematikken er imidlertid behandlet forskjellig i disse tre bøkene fra ulike faser av forfatterskapet, og ett aspekt ved studien er å vise hvordan den estetiske tilnærmingen og det episke uttrykket endrer seg. Et annet er å drøfte den komplekse og spenningsfylte relasjonen mellom hendelsen, erindringen og representasjonen, som er et særlig viktig tema i fortellinger om traumatisk erfaring og i forskningslitteraturen om den.

Nøkkelord: traume, traumefortelling, Jon Fosse

Caught in the Past: Three Trauma Narratives by Jon Fosse.

Focusing on three narratives by Jon Fosse, Naustet (1989), Det er Ales (2004) and Olavs draumar (2012), I argue that a main theme in his work is a recurring concern with human responses to critical experiences of the past. Fosse’s characters often suffer from intrusive images and traumatic memories of shocking and disastrous events, thus being exposed to frequent re-enactments that impair their ability to live normal lives in the present. However, the narrative form is different in the works, and it changes over the years. My close readings are intended to show the diversity of aesthetic approach that characterizes these trauma fictions. The relationship between event, memory and re-presentation is a shared issue of attention in trauma literature and trauma studies. An important aspect of my analysis is exploring the tensions and complexities of this nexus.

Keywords: trauma, trauma narrative, Jon Fosse
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon