Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Den første gang» – Edda og tidsskrifthistorien

jahn.thon@uia.no

Jahn Holljen Thon, er professor i nordisk litteraturvitenskap, Universitet i Agder. Dr. art 2001 på en avhandling om Forståelsesformer i unglitterære tidsskrifter: Heretica, Rondo og Profil. Siste bokutgivelse er Talende linjer. Lærde illustrerte bøker 1625 – 1775 (2011). Har publisert en rekke artikler om litteraturkritikk, tidsskrifter og den litterære institusjon. Medlem av styringsgruppen i forskningsprosjektet Norsk Litteraturkritikks historie 1870-2010. Inst. for nordisk og mediefag, UiA, Postboks 422, 4604 Kristiansand. jahn.thon@uia.no.

Edda ble grunnlagt som et internasjonalt organ, og med et litteratursosiologisk blikk på de fem første årganger trekkes det forbindelseslinjer både bakover og framover. Et vitenskapelig tidsskrift rommer trekk fra svært ulike former for tidsskrifter, både nasjonale og internasjonale: The Spectator, Athenaeum og Samtiden er eksempler som spiller med i Edda. Undersøkelsen stiller følgende spørsmål: Hva var de viktigste forutsetningene for dannelsen av Edda? Hvordan er forholdet mellom Edda og vitenskapsfaget nordisk litteraturvitenskap? Kan vi si noe om hva slags vitenskapsbegrep som ble formet i Edda i begynnelsen? Hvordan virker tidsskriftet identitetsdannende? 

Konklusjonen er: Tidsskriftet viser stor interesse for stil, enkeltforfattere og litteraturhistorie. Gerhard Grans Edda demonstrerer norsk litteraturvitenskap i sin sene fødsel som et metodepluralistisk og et objektiviserende prosjekt, med et inkluderende, men noe ullent vitenskapsbegrep.

Nøkkelord: Edda, tidsskrifthistorie, Gerhard Gran, Samtiden, nordisk litteraturvitenskap

«The first time»

Edda and the history of the periodical

Edda was founded as an international magazine. Here, we view its five first years in a literary and sociological light and draw connections with the past as well as the future. A scientific periodical can contain features from various types of periodical, both national and international, examples being The Spectator, Athenaeum and Samtiden. The study poses the following questions: What were the most important requirements in the founding of Edda? What is the relationship between Edda and the scientific field of Nordic literary science? Can anything be said about the kind of science concept that was shaped in Edda in the early years? In what way does the periodical create identity? It is concluded that the periodical displays great interest in style, in individual authors and in literary history. Gerhard Gran’s Edda demonstrates the late birth of Norwegian literary science as a pluralistic project seeking to be objective, with and including a somewhat diffuse concept of science.

Keywords: Edda, Samtiden, Gerhard Gran, history of periodicals, Nordic science of literature
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon