Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Ansikte mot ansikte. Om etiska kortslutningar i mötet mellan människor och apor – och om skönlitterära motarbeten

Amelie Björck, fil.dr. i litteraturvitskap vid Lunds universitet med avhandlingen Höra hemma. Familj och social förändring i svensk radioserieteater från 1930-talet till 1990-talet (Makadam förlag, 2010). Sidan 2011 har hun arbeidet med et post doc-prosjekt innenfor feltet literary human-animal studies om forholdet mellom aper og mennesker i vesteuropeisk litteratur etter Darwin. Hun er også redaktør for Tidskrift för genusvetenskap. Aktuelle publiseringer «Att tänka med apor. Utvecklings(mar)drömmar i artöverskridande fiktioner», Ord&Bild 2012:4; «Den antropocentriska apan. En artdiskursiv läsning av berättelsen Apan som ingen kunde döda», Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning (kommande 2013). Adr: Spåk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Box 201, 221 00 Lund, E-post: Amelie.Bjorck@litt.lu.se

Den mänskliga civilisationens blomstring förutsätter att vi tar andra arter i bruk för arbete, mat, kläder, experiment och bekräftelse. För att berättiga dessa asymmetriska relationer upprätthålls en hierarkisk dualism mellan kategorierna människa och djur, via en mekanism av negativ differentiering. Artikeln undersöker hur litteraturen kan bidra till avnaturaliseringen av denna mekanism, som Giorgio Agamben kallat »den antropologiska maskinen».  Litterära möten mellan apor och människor från fem svenska efterkrigsromaner analyseras, ur mötesetikens och djurdiskursens perspektiv. Läsningarna visar hur litteraturen förmår rikta uppmärksamhet mot människors tendens att blockera djurs ansikten, och därmed sitt eget etiska ansvar – och hur denna akt lämnar efter sig en svår emotionell rest. Härmed ifrågasätts människa/djur-dikotomin som grund för etiska avgöranden.

Nøkkelord: djurstudier, apor, djuretik, mötesetik, carnofallogocentrism, svensk efterkrigslitteratur

Face to face. On ethical deadlocks and undoings in literary encounters between humans and apes

The modernisation of human civilisation demands the sacrifice of other species for work, food, clothing, medical research, space exploration – and human self-affirmation. To enable asymmetrical relations, a hierarchical dualism between Man and Animal has been constructed and is maintained by a mechanism of continual differentiation. My aim in this article is to consider how literary fiction may take part in the denaturalisation of this mechanism – named by Giorgio Agamben as the «anthropological machine» – and for this purpose I highlight five different meetings between apes and humans as narrated in Swedish novels from past decades and analyse them from ethical and animal discourse points of view. My readings demonstrate how literature can call acute attention to the recurrent human blockage of the face of the animal other, and to the emotional unsettlement evoked by this act. I argue that the human/animal divide is brought into question as a relevant basis of ethical decision.

Keywords: Human–animal studies, apes, animal ethics of encounter, contemporary literature, anthropological machine, carnophallogocentrism
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon