Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel 4 av 12Edda04 / 2012 (Volum 99)

«Varme er liv, kulde er død» – Cora Sandels Alberte og Jakob (1926) som vitalistisk tekst?

ingrid.mathisen@lle.uib.no

Ingrid Nestås Mathisen, universitetslektor ved UiB. Masteroppgave med tittelen «’Den aldri stansende livets strøm'. Ei utforsking av vitalismen i Sigrid Undset og Cora Sandel sine debutromanar» (2011).

Adr. Universitetet i Bergen, LLE, Pb. 7805, 5020 Bergen. E-post: ingrid.mathisen@lle.uib.no

Protagonisten Alberte, i Cora Sandels debutroman Alberte og Jakob (1926), vart i samtida løfta fram på grunn av si overlevingsvilje og vitalitet. Den seinare Sandel-forskinga har ikkje vektlagt dette aspektet ved hennar karakter i like utstrakt grad. I denne artikkelen vert det argumentert for at det er naudsynt å ha blikk for Albertes uttrykte livsdyrking og vitalitet, dersom ein skal forstå hennar komplekse og ambivalente kjensler til eigen kropp, kjønn og situasjon. Vidare er romanen vitalistisk på tre måtar: på eit motivnivå, gjennom ei skildring av livskraft og endeleg på eit forteljeteknisk nivå. Artikkelen diskuterer også vitalismens kjønn: romanen skriv seg inn i ein vitalistisk kontekst, men utfordrar samstundes paradigmets impliserte syn på kjønn.

Nøkkelord: Cora Sandel,Alberte og Jakob,kjønn,vitalisme,Bergson,Merleau-Ponty

«Varme er liv, kulde er død». A reading of Cora SandelŽs Alberte og Jakob (1926) as a vitalistic text

The Norwegian author Cora Sandel made her debut in 1926 with the novel Alberte og Jakob (1926). Early critics emphasized Alberte's will to survive and her vitality, something that received less or no attention in later studies of Sandel's work. This article argues that if one is to understand Alberte's complex and ambivalent feelings related to her body, gender and situation, one needs to discuss her vitality. The novel expresses vitalism on three levels: through the motive, through the narrative and finally through both explicit and implicit description of Alberte's vitality and vital force. Through a discussion of the gender of vitalism, the article shows how Alberte and Jacob can be understood as a vitalistic text, and at the same time challenge the paradigm's implied view on gender.

Keywords: Cora Sandel, Alberte og Jakob, gender, vitalism, Bergson, Merleau-Ponty
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon