Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel 3 av 12Edda04 / 2012 (Volum 99)

Tredjepersonsfortellerens eksistensberettigelse

rolf.gaasland@uit.no

Rolf Gaasland, dr.art., er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Seneste publikasjon: «Practical Reasoning Demarcated. Unreliable Narration in Franz Kafka’s ’Erstes Leid’,» i Rossholm & Johansson (eds): Disputable Core Concepts of Narrative Theory, Peter Lang AG, 2012.

Adr.: Institutt for kultur og litteratur, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø. E-post: rolf.gaasland@uit.no

Artikkelen tar sitt utgangspunkt i Rolf Reitans forslag, i boken Fortællerfiktionen. Kritik af den rene narratologi (2008), om at narratologien bør kvitte seg med forestillingen om at alle narrative fiksjoner har en forteller som ikke er forfatteren. Artikkelens første deler diskuterer et sentralt teoretiske grunnlag for Reitans forslag, nemlig Käte Hamburgers fiksjonsteori i Die Logik der Dichtung (1957). Deretter presenteres et alternativt syn på narrativ fiksjon – et syn som trenger forestillingen om det prinsipielle skillet mellom forteller og forfatter. Artikkelen rundes av med et eksempel på hvor avgjørende det kan være for analysen av en narrativ fiksjons tematikk å holde forfatter og (ekstra-heterodiegetisk) forteller adskilt fra hverandre.

Nøkkelord: Narrativ fiksjon,ekstra-heterodiegetisk forteller,forfatter,indirekte kommunikasjon,Käte Hamburger,Gérard Genette.

A raison d’être for the third-person narrator

The point of entry of the article is Rolf Reitan’s suggestion, in his recent book Fortællerfiktionen. Kritik af den rene narratologi (2008), that narratology ought to abandon the idea that all narrative fiction is told by a narrator who is not the author. The first parts of this article discuss the theoretical basis for Reitan’s proposal, which is Käte Hamburger’s theory of fiction as presented in Die Logik der Dichtung (1957). The article proposes an alternative concept of narrative fiction, one that justifies the distinction between author and narrator. Finally, the article presents an example of how crucial this distinction may prove to be for the thematic analysis of narrative fiction.

Keywords: Narrative fiction, extra-heterodiegetic narrator, author, indirect communication, Käte Hamburger, Gérard Genette.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon