Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel 2 av 12Edda04 / 2012 (Volum 99)

»En Poet og en Religionsstifter, med hvem jeg er enig i næsten alle Ting« – Indledende betragtninger over Johannes Jørgensens Schopenhauer-reception med særligt fokus på Livets Træ

jcn@hum.aau.dk

Johan Christian Nord, ph.d.-studerende ved Center for tysk-skandinavisk kulturudveksling omkring år 1900 Institut for Æstetik og Kommunikation på Aarhus Universitet. Projektet omhandler skandinavisk Schopenhauer-reception og antibrandesianisme omkring år 1900, særligt Johannes Jørgensen, herunder forholdet mellem hans reception af Schopenhauer og den senere konversion. Min hovedvejleder er professor Søren R. Fauth fra Aarhus Universitet.

Adr.: Institut for Æstetik og Kommunikation – Tysk, Jens Chr. Skous Vej 2, bygning 1481, lokale 455, 8000, Aarhus C, Danmark. E-post: jcn@hum.au.dk

Omkring år 1900 havde Arthur Schopenhauer rang af modefilosof i Skandinavien. En af hans mest ivrige læsere blev den danske symbolismepionér, digteren, romanforfatteren og kritikeren Johannes Jørgensen. Da Jørgensen opdagede Schopenhauer, blev han hurtigt draget til de antirationalistiske elementer i dennes viljesmetafysik. I begyndelsen af 1890'erne da Jørgensens læsning af Schopenhauer påbegyndtes, befandt Jørgensen sig i et opgør med tidens herskende naturalisme og brandesianisme. I Schopenhauer mente han at finde en allieret stridsmand i kampen for en genrejsning af metafysikken. Et af de værker, der bærer de tydeligste spor, er romanen Livets Træ fra 1893. Artiklen har dels form af en filologisk introduktion til Jørgensens Schopenhauer-reception, dels en næranalyse af udvalgte emblematiske passager fra Livets Træ, hvori receptionen bliver særlig tydelig.

Nøkkelord: Johannes Jørgensen,The Tree of Life,Arthur Schopenhauer,Philosophy and Literature,Anti-rationalism

»A Poet and a Religious Founder with whom I agree on almost everything«. Opening Inquiries into the reception of Arthur Schopenhauer by Johannes Jørgensen with a specific focus on The Tree of Life

Around 1900, Arthur Schopenhauer was a widely read philosopher in the Scandinavian countries. One of his most eager readers was the Danish poet, novelist and critic Johannes Jørgensen, who became one of the leading pioneers of the introduction of Symbolism in Denmark and Scandinavia. When Jørgensen first came across Schopenhauer in the 1890s he was quickly drawn to the anti-rationalistic tenets of the metaphysics of the will, and found himself in an ongoing encounter with the ruling Naturalism of the time. In Schopenhauer, Jørgensen found an ally in the struggle for the vindication of metaphysics. One of the works in which the traces of his reception are clearest is the novel Livets Træ (The Tree of Life). The article presents a philological introduction to Jørgensen’s reception of Schopenhauer and analyses selected emblematic passages from Livets Træ where the reception becomes -especially apparent.

Keywords: Johannes Jørgensen, Livets Træ, Arthur Schopenhauer, Filosofi og litteratur, antirationalisme
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon