Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel 2 av 11Edda03 / 2012 (Volum 99)

Radioprogrammet Spanarna och essätraditionen – Bidrag till studiet av ett essäistiskt modus

emma.eldelin@liu.se

Emma Eldelin er fil dr i Tema Kommunikation og disputerte i 2006 med avhandlingen «De två kulturerna» flyttar hemifrån. C. P. Snows begrepp i svensk idédebatt 1959–2005. Hon arbeider som forskerassistent vid Tema Kultur och samhälle vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur ved Linköpings universitet, der hun forsker på essayets funksjoner, former og mediala utfordringer i den senmoderne offentligheten og i historisk belysning. Adr.: Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, SE-581 83 Linköping. E-postadr.: emma.eldelin@liu.se

I denna artikel diskuteras hur synen på essän utmanas i dagens alltmer medialiserade offentlighet. Essän har genom historien i hög grad förknippats med det skrivna och tryckta ordet, men i senare års essäforskning har det föreslagits att ett «essäistiskt modus» går att urskilja i en rad andra medier, exempelvis radio och film. Här ställs det svenska radioprogrammet Spanarna, vilket sänts i Sveriges Radio sedan 1988, i relation till några exempel ur den skriftbaserade essätraditionen. Framför allt studeras ett drag som förbinder Spanarna med den skrivna essän: trots mediets uppenbara begränsningar uttrycks en önskan att kommunicera direkt med läsaren eller lyssnaren. Slutligen föreslås att denna kommunikativa och sällskapliga vision, bland annat uttryckt genom en växelverkan mellan muntliga och skriftliga drag, är en möjlig del av ett essäistiskt modus som överskrider tids- och mediegränser.

Nøkkelord: Spanarna,essä,modus,radio,muntlighet,skriftlighet

Towards a Mode of the Essayistic: Spanarna, Radio and the Essay Tradition

This article discusses current challenges towards the essay genre due to medialization of the public sphere. Up until recently, the essay has been strongly associated with the written and printed word, but essay theorists of later years have suggested that an »essayistic mode» can be traced in several other media, including radio and film. In this case, comparisons are made between Spanarna, a Swedish radio talk show broadcast on public service radio since 1988, and a few examples from the written essay tradition. The article takes a closer look at a special feature connecting Spanarna with the written essay: the paradoxical wish to communicate directly with the reader or listener despite the apparent constraints of the media apparatus. It is suggested that this communicative and sociable vision, expressed through the interplay of oral and written discourse, may be one possible ingredient in an essayistic mode that goes across the ages and exceeds different media.

Keywords: Spanarna, essay, mode, radio, oral, written
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon